Trojročné dieťa – Vývoj a správanie predškoláka

Autor: Paula

Tretí rok vývoja dieťaťa prináša so sebou aj jeden významný medzník. Končí sa obdobie batoľaťa a z dieťaťa sa stáva predškolák. Čo by malo vedieť trojročné dieťa?

 

Trojročné dieťa – Čo ho zaujíma a čo dokáže?

Vo veku troch rokov dieťa vie povedať svoje meno a priezvisko, dokáže pomenovať niektoré farby, vie zaspievať nejaké pesničku alebo povedať riekanku. V tomto období sa prudko rozvíja detská predstavivosť, fantázia a tvorivosť. Dieťa začína prejavovať väčší záujem o iné deti a vytvára si s nimi priateľstvá. Po fyzickej stránke sa dieťa, samozrejme, mení tiež,  začína naberať viac svalovej hmoty, než tomu bolo doteraz, a rastie do výšky. Spoločným menovateľom všetkých trojročných detí je pohyb. Trojročné dieťa rado beží, skáče, dokáže chytiť loptu do zohnutých rúk a pri chôdzi po schodoch strieda ľavú a pravú nohu. Jeho beh je istejší, dokáže jazdiť na trojkolke, zaujímajú ho aktivity s papierom, nožnicami, farbičkami a voskovkami. Myslenie trojročného dieťaťa je jednoduché a aj egocentrické. Dieťa má dojem, že všetko sa deje preňho a kvôli nemu samému.

Trojročné dieťaObdobie vzdoru?

Tri roky sú vekom, ktorý rodičia najčastejšie spájajú s obdobím vzdoru a so skúšaním rodičovských hraníc. Niektorí rodičia na obdobie vzdoru veria, iná rodičovská filozofia tvrdí, že obdobie vzdoru neexistuje, pretože s dieťaťom je možné komunikovať ako s partnerom, a teda vždy sa dá spoločne nájsť riešenie, čo si, samozrejme, vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti. Nech už sa riadite pri výchove čímkoľvek, faktom je, že trojročné dieťa si začína zvnútorňovať príkazy a zákazy rodičov. Cez svoje vlastné skúsenosti a výchovou rodičov si osvojuje pravidlá morálky. Trojročné dieťa sa dokáže rozhodovať medzi dobrým a zlým, napríklad vie, že udrieť niekoho je zlé. Dopredu ide tiež vývoj sebakontroly, dieťa sa v určitých situáciách dokáže ovládať, všetko však záleží vo veľkej miere od temperamentu dieťaťa. V tomto veku sa totiž dieťa môže prejavovať aj veľmi impulzívne a chce, aby jeho potreby boli uspokojené okamžite.

Trojročné dieťaČo by malo trojročné dieťa vedieť pred nástupom do škôlky 

Tri roky v živote dieťaťa znamenajú aj zápis do škôlky a začiatok predškolského obdobia. Väčšina detí v tomto veku začína chodiť do škôlky,  ak sa rodičia nerozhodli nechať si ho ešte doma. Čo by teda malo trojročné dieťa vedieť, kým do škôlky nastúpi?

Malo by vedieť samostatne jesť aj piť z pohára a počas jedenia neodbiehať od stola. Aby ho prijali do škôlky, je potrebné, aby už nepoužívalo plienky, ale aby vedelo používať záchod (nie nočník). Trojročný škôlkar by si mal vedieť sám stiahnuť nohavice a posadiť sa na záchod. Taktiež by malo poznať svoje osobné veci, a teda vedieť, ktoré sú jeho papučky, či jeho ruksak. Trojročné dieťa má vedieť niekoľko minút udržať pozornosť na jednu činnosť a sústrediť sa. Reč trojročného dieťaťa je plynulá, dieťa má vedieť komunikovať svoje potreby a správne sformulovať jednoduché myšlienky.

Nezabúdajte na to, že každé dieťa je jedinečné a originálne, preto sa tiež vyvíja svojim vlastným tempom.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť