1. mesiac vývoja bábätka – Čo dokáže mesačné bábätko?

Autor: Paula

Po narodení je bábätko ako nepopísaný list. Všetko je preň nové, na všetko si musí zvyknúť, všetko sa musí naučiť. 1. mesiac vývoja bábätka je obrovskou zmenou nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. A hoci sa môže zdať, že novorodenec nerobí nič iné, iba spí, saje a plní plienky, nie je to celkom tak. Jeho vývoj napreduje veľmi rýchlym tempom.

1. mesiac vývoja bábätka

Bábätko spoznáva svet, do ktorého sa narodilo. Používa na to svoje zmysly – zrak, sluch, čuch a hmat. Spočiatku bábätko nevidí dobre a na väčšiu vzdialenosť, preto sa najbezpečnejšie cíti v náručí mamy, ktorú pozná najmä podľa jej vône. Bábätko potrebuje blízkosť, ešte si neuvedomuje, že už nie je maminou súčasťou, ale že je samostatnou osobou. Zo začiatku novorodenec veľa spí, niektoré detičky je dokonca nemožné zobudiť na kŕmenie, ak si budenie vyžaduje zdravotný stav a prospievanie bábätka. Po ukončení druhého týždňa sa tento spánkový režim zvykne zmeniť, bábätko môže menej spať a viac plakať, čo mnohých rodičov môže zaskočiť, alebo aj vystrašiť. Treba si však uvedomiť, že plač je zatiaľ jedinou cestou, ako s rodičom bábätko komunikuje. Plačom oznamuje svoje potreby, a keď týmto potrebám rodič vyhovie, bábätko je spokojné.

1. mesiac vývoja bábätka

Morov reflex

Pre 1. mesiac vývoja bábätka je charakteristický Morov reflex. Ide o reflex, ktorý sa prejavuje rozhodením rúk a nôh, nasleduje plač a schúlenie. Morov reflex je dôležitý po pôrode pri prvom nádychu a neskôr ho bábätko nevedomky používa na privolanie mamy, ak sa necíti bezpečne. Novorodené dieťatko je úplne bezbranné a odkázané na matku. V prípade, že sa teda v jeho okolí objaví určitý stimul, aktivuje sa Morov reflex. Môže ísť o rôzne stimuly, ako dotyk, zvuk, nejaký vizuálny stimul, prípadne náhla strata stability. Vo veku 4 – 5 mesiacov Morov reflex vymizne. Nahradí ho tzv. Startle reflex, ako reakcia na strach. Keď sa bábätko zľakne, dokáže si zrakom skontrolovať svoje okolie a identifikovať prípadný zdroj nebezpečenstva. Ak nebezpečenstvo nehrozí, bábätko na stimul nereaguje a môže sa vrátiť k pôvodnej činnosti.

Čo dokáže mesačné bábätko?

Každé dieťa napreduje vlastným tempom, takže sa netreba obávať, ak niektorý z nižšie uvedených prejavov vaše bábätko ešte neovláda. Pre 1. mesiac vývoja bábätka sú typické tieto nové skúsenosti:

– Bábätko sa naučí rozpoznávať známe hlasy a bude za vašim hlasom otáčať hlavičku

– Pri silnom svetle bude žmúriť

– Bábätko sa naučí mierne nadvihnúť hlavičku

– Keď bábätko pohladkáte po dlani, chytí vám prst. Je to súčasť vývoja úchopového reflexu

1. mesiac vývoja bábätka– Sleduje pohybujúci sa predmet vo vzdialenosti približne 20 – 25 cm od jeho tváre

– Rozoznáva najmä kontrastné farby (čierna a biela)

– Keď sa bábätka dotknete prstom v kútiku jeho úst, otočí sa za vašim prstom, čo je prejav hľadacieho reflexu. Tento reflex je dôležitý, pretože pomáha bábätku správne sa prisať na prsník pri dojčení


 

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť