Predĺžený rodičovský príspevok – kto má nárok?

Autor: spokojná mama

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu. Nárok na tento príspevok zaniká dovŕšením 3. roku veku dieťaťa (od roku 2024 majú nárok na predĺžený rodičovský príspevok aj rodičia detí, ktoré vo veku 4 rokov neprijali do škôlky). V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je však možnosť poberať príspevok až do šiestich rokov veku dieťaťa. Aké sú teda podmienky získania tzv. predĺženého rodičovského príspevku zo zdravotných dôvodov dieťaťa a ako, kedy a kde oň požiadať?

 

Ako podať žiadosť o predĺžený rodičovský príspevok a aká je výška príspevku?

Na predĺžený rodičovský príspevok podávate na príslušnom Úrade práce tú istú žiadosť ako na klasický rodičovský príspevok, a teda aj výška príspevku je úplne rovnaká. K žiadosti ale prikladáte aj pediatričkou potvrdenú Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok a kópie lekárskych správ, ktoré potvrdzujú, že dieťa potrebuje častejšiu alebo špeciálnu lekársku starostlivosť.

Keďže u nás nie je možný súbeh materského a rodičovského príspevku, k žiadosti musíte priložiť za druhého rodiča aj Čestné prehlásenie k rodičovskému príspevku vo veci materského. Žiadosť si môžete podať pri dovŕšení 3. rokov veku dieťaťa alebo aj hocikedy neskôr, keď dieťa začne bývať častejšie choré resp. sa jeho zdravotný stav zhorší. V praxi to znemená, že žiadosť si môžete na základe nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa podať aj po tom, čo dieťa začať navštevovať škôlku a vy sa zamestnáte.

 

Na ako dlho vám bude tento predĺžený rodičovský príspevok priznaný?

Predĺžený rodičovský príspevok vám môže byť priznaný rovno do 6. rokov veku dieťaťa, alebo len na pár mesiacov (napr. na 6 alebo 12 mesiacov). Po uplynutí tejto doby musíte znova dokladať kópie zdravotných záznamov na opätovné posúdenie nároku. Všetky žiadosti nájdete na stránke UPSVAR.

 

 

Čo znamená dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav?

Podľa zákona 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav:

choroba a stav, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a vyžadujú osobitnú starostlivosť
choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť, ak choroba a stav vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť

predĺžený rodičovský príspevok

Posudzovanie je subjektívne

Povedať ale presne, v prípade akých ochorení resp. akého zdravotného stavu dieťaťa, vám bude príspevok s určitosťou priznaný, nie je možné, keďže žiadosti posudzujú posudkoví lekári Úradu práce. Ich špecializácie sú rôzne, častokrát nejde vôbec o pediatrov. Posudky sú teda v praxi dosť subjektívne a často sa stáva, že napriek podobným diagnózam jednému rodičovi nárok vznikne a druhému nie.

 

Predĺžený rodičovský príspevok vs. predĺžená rodičovská dovolenka a práca?

Ak vám vznikol nárok na predĺžený rodičovský príspevok, neznamená to, že musíte ostať s dieťaťom doma. Môžete pritom normálne pracovať a dieťa môže navštevovať materskú škôlku celodenne. Treba totiž rozlišovať medzi pojmom predĺžený rodičovský príspevok a predĺžená rodičovská dovolenka do 6 rokov veku dieťaťa.

Predĺžená rodičovská dovolenka je neplatená dovolenka t.j. bez nároku na príspevok, jedinou výhodou je, že štát bude za vás platiť odvody. Chápe sa ako celodenná starostlivosť o dieťa, čiže popri nej nemôžete pracovať a dieťa môže navštevovať škôlku max. na 4 hodiny denne.

4 komentáre

Sabina 19. augusta 2023 - 23:09

dobrý večer chcela by som sa psitat keď má dieťa svalovú hipotoniu schvália mi rodičovský príspevok

Odpovedať
spokojná mama 8. septembra 2023 - 9:06

Sabinka k tomu sa vieme vyjadriť len toľko, čo uvádzajme aj v článku: Povedať ale presne, v prípade akých ochorení resp. akého zdravotného stavu dieťaťa, vám bude príspevok s určitosťou priznaný, nie je možné, keďže žiadosti posudzujú posudkoví lekári Úradu práce. Ich špecializácie sú rôzne, častokrát nejde vôbec o pediatrov. Posudky sú teda v praxi dosť subjektívne a často sa stáva, že napriek podobným diagnózam jednému rodičovi nárok vznikne a druhému nie.
Držíme vám palce a v prípade, že vám predĺžený rodičovský príspevok neschvália na prvýkrát, určite odporúčame sa odvolať.

Odpovedať
Mária 10. novembra 2023 - 19:28

Dobrý deň, ako môžem vybaviť predĺženú neplatenu rodičovskú dovolenku?Môj zamestnávateľ mi povedal,že nič také nie je…musím si vziat neplatené voľno a platiť si mesačne odvody do zdravotnej poisťovne.

Odpovedať
Silvia 20. marca 2024 - 17:08

dobrý deň prosím vás žiadala som o predĺženie RD z dôvodu nepriaznivého stavu dietata ( ma falottovu tetratologiu) je po operácii srdca katetrizacii ma umelú chlopnu a stenozu plucnici …ďalšie chirurgicke zakroky v budúcnosti určite nevyhnutné a aj tak mi zamietli ako ja viem že sú aj horšie dg ale veď toto je tiež vážne…odporúčate mi odvolať sa? ďakujem za odpoveď

Odpovedať

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť