Ako vybrať dobrú škôlku pre vaše dieťa: takéto sú možnosti

Autor: Barbora Pošíková

Pomaly, ale isto sa blíži čas zápisov detí do materských škôlok a mnoho rodičov sa zamýšľa nad tým ako vybrať dobrú škôlku práve pre svoju ratolesť. V minulosti existovali len štátne materské škôlky, a tak bolo toto rozhodnutie pomerne jednoduché. Dnes však majú rodičia na výber hneď z niekoľkých možností. Aké to sú a na čo je dôležité sa pri výbere materskej škôlky zamerať?

Klasická štátna škôlka

Prvou a stále najčastejšou voľbou je klasická štátna škôlka. Medzi jej najväčšie výhody patrí jednoduchá dostupnosť a  nízky poplatok za dochádzku dieťaťa. Mesačne za dieťa zaplatíte 20-90 € mesačne v závislosti od vašej lokality. Pri súkromných škôlkach sa ceny pohybujú od 300 € vyššie.

Medzi časté systémové problémy, ktoré sa vyskytujú v štátnych klasických škôlkach býva veľký počet detí na jednu učiteľku, čo veľakrát znemožňuje skutočne individuálny a citlivý prístup k deťom. 

Aj keď je dnes veľký trend, hľadať pre svoje dieťa “niečo lepšie” ako štátnu materskú škôlku, aj medzi štátnymi škôlkami sa nájdu velmi dobré škôlky, ktoré vytvárajú harmonické prostredie pre celistvý rozvoj detí. Základom býva profesionálne vedenie a kvalitný personál. Totiž aj ŠVP (školský vzdelávací program) štátnych materských škôl by mal vychádzať z pedagogických princípov, ktoré sú založené na najnovších vedeckých poznatkoch o vývine a vzdelávaní detí predškolského veku. Program by sa mal pravidelne aktualizovať a prispôsobovať sa aktuálnym potrebám a trendom v oblasti predškolského vzdelávania.

Ak sa zamýšľate nad tým ako vybrať dobrú škôlku z pomedzi tých štátnych,  je vždy dobré zamerať sa na konkrétnu škôlku, zoznámiť sa s ich koncepciou, vedením, personálom či reálnymi skúsenosťami rodičov a podľa toho urobiť vaše vlastné informované rozhodnutie.

Ako vybrať dobrú škôlku a alternatívna ponuka: lesná, waldorfská či montessori škôlka

Okrem škôlok s klasickou pedagogickou koncepciou výchovy a vzdelávania existujú aj škôlky s rôznymi alternatívnymi pedagogickými prístupmi. Najčastejšie sú to montessori, waldorfské alebo lesné škôlky. Obľúbenosť medzi rodičmi získavajú predovšetkým vďaka rešpektujúcemu a citlivému prístupu k individualite dieťaťa rovnako ako vďaka menším počtom detí v triedach. Spravidla to býva 12-18 detí na 2 učiteľky v jednej triede.  Ako vybrať dobrú škôlku práve pre vaše dieťa z pomedzi týchto alternatív? Spoznajte ich trochu bližšie v nasledujúcich riadkoch. Kde by sa vášmu dieťatku páčilo najviac? Čo s vami a vašou rodinou najviac ladí?

Waldorfské škôlky:

Waldorfský prístup k vzdelávaniu je založený na filozofii Rudolfa Steinera. Podporuje celostný rozvoj dieťaťa, vrátane jeho duchovného a emocionálneho rozmeru. Medzi jeho základné princípy patrí:

  1. Veľký dôraz sa kladie na emocionálny rozvoj dieťaťa a vytvorenie pozitívneho a bezpečného vzťahu medzi učiteľom a žiakom.  
  2. Pri tvorbe programu sa vo waldorfských škôlkach vychádza z prirodzeného kolobehu života v prírode, pričom sa nasledujú ľudové tradície a často sa usporiadávajú tématické slávnosti. 
  3. Dôležitý je tiež pravidelný rytmus dňa, týždňa a roku. Pravidelné opakovanie prináša do života detí pocit bezpečia a istoty.
  4. Dostatok voľnej a dospelými neorganizovanej hry umožňuje deťom naplňovať ich individuálne potreby a rozvíjať vzájomné vzťahy. Poskytuje deťom priestor pre ich vlastné sebavyjadrenie, podporuje ich predstavivosť a kreativitu.
  5. Pracuje s myšlienkou, že deti sa najlepšie učia napodobovaním, a preto sa dospelí snažia byť, čo najlepšími vzormi a teda, venovať sa zmysluplným činnostiam s vnútorným záujmom a radosťou.

Montessori škôlky:

Montessori škôlky sú ďalšou populárnou voľbou, ktorá sa zameriava na samostatný a individuálny rozvoj dieťaťa. Podporujú sebavyjadrenie, nezávislosť a samostatné učenie sa prostredníctvom špeciálne navrhnutých materiálov a prostredia.

Montessori pedagogika vychádza z individuálnych potrieb dieťaťa a rešpektuje jeho *senzitívne obdobia. Vníma, že deti si samé z pripraveného prostredia vyberajú práve tie činnosti, ktoré uspokojujú ich vývojové potreby. Medzi základné montessori princípy patrí tiež vedenie k samostatnosti a podieľanie sa na prirodzenom chode svojho prostredia – obliekanie sa, hygiena či starostlivosť o spoločný priestor a pomoc pri upratovaní.

*Termín senzitívne obdobia označuje špecifické a dočasné obdobia zvýšenej vnímavosti, kedy sú deti  schopné učiť sa určitým vedomostiam a schopnostiam ľahko a bez veľkého úsilia.

Lesné škôlky: 

Väčšina lesných škôlok vychádza buď z waldorfskej alebo montessori filozofie, respektíve sa ich princípy snaží kombinovať tak, aby dávali význam. Okrem toho je špecifická tým, že sa snaží využiť prírodné prostredie ako hlavný výchovno-vzdelávací priestor. Deti trávia väčšinu času vonku v prírode, čo prirodzene  podporuje ich fyzický, emocionálny a kognitívny vývoj.  Tento výber škôlky je ideálny práve pre deti, ktoré majú radi pohyb a slobodné objavovanie sveta okolo seba. Veľkú časť “programu” tvorí voľná hra, ktorá sa považuje za veľmi dôležitú. Medzi ponúkanými aktivitami nájdete aj aktivity spojené s tzv. *bezpečným rizikom a deti sa tu tak od útleho veku učia narábať s nožmi či liezť na stromy.

*BEZPEČNÉ RIZIKO je pojem, ktorý sa často používa v lesných škôlkach. Deťom sú tu totiž dovolené na prvý pohľad riskantné veci, ktoré bývajú bežne zakazované. Vedome sa tu totiž pracuje s vyhodnocovaním riskantných situácií a dané situácie sa nastavujú tak, aby pre dieťa neznamenali hazard, ale naopak aby pre neho boli PRÍNOSNOU SKÚSENOSŤOU

Ďalšie súkromné škôlky:

Okrem lesných, waldorfských a montessori škôlok existujú aj ďalšie súkromné škôlky, ktoré ponúkajú rôzne pedagogické prístupy a programy. Niektoré sa zameriavajú na konkrétne oblasti (napríklad: jazyky, šport, technika) alebo špeciálne vzdelávacie metódy, zatiaľ čo iné zdôrazňujú rozmanitosť a inkluzívnosť.  

Možností je dnes skutočne neúrekom. Základom toho ako vybrať dobrú škôlku práve pre vaše dieťa  by malo byť zváženie nielen pedagogického prístupu, ale aj hodnôt, ktoré škôlka zastáva, a to,  či sa zhodujú s hodnotami vašej rodiny.

Ako vybrať dobrú škôlku pre vaše dieťa?

Výber škôlky je skutočne podstatným momentom v živote vášho dieťatka. Práve preto je veľmi podstatné zvážiť niekoľko zásadných faktorov. Medzi tieto faktory patrí predovšetkým pedagogický prístup a program, kvalita vedenia a personálu, bezpečnostné opatrenia, prostredie ako aj filozofia a hodnoty škôlky. Okrem toho je dôležité zvážiť aj dostupnosť škôlky, poplatky a finančné náklady spojené s dochádzkou dieťaťa do škôlky. Predtým než sa rozhodnete pre konkrétnu škôlku, odporúča sa navštíviť viacero zariadení, stretnúť sa s pedagógmi a zoznámiť sa s prostredím a programom. To vám určite pomôže nájsť tú najlepšiu voľbu práve pre vás a vaše  dieťa.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť