Montessori škôlka

Autor: Paula

Jedným z najčastejších výchovných princípov, ktoré rodičia pri svojich deťoch uplatňujú, je metóda montessori. Výchova v tomto duchu sa môže realizovať nielen doma, ale aj v špecializovaných škôlkach. Montessori škôlka je dnes veľmi rozšíreným typom predškolského zariadenia. O čo vlastne ide?

 

Montessori škôlka

Pri výbere škôlky azda každý rodič zvažuje najmä jej vzdialenosť od bydliska, v akých priestoroch sa škôlka nachádza a ako je vybavená, aké sú pani učiteľky a ako pristupujú k deťom. Keď sa blíži zápis do škôlky, rodičia hľadajú a skúmajú nielen tie štátne, ale aj rozličné ďalšie alternatívy – anglická škôlka, lesná škôlka… Veľmi vyhľadávaným typom škôlky je tiež montessori škôlka, založená na princípoch výučby Márie Montessori. Základným heslom, ktoré vystihuje podstatu montessori prístupu, je: Pomôž mi, aby som to dokázal sám. Ide teda o to, aby samotné dieťa prišlo na spôsob riešenia úloh. Montessori systém vzdelávania vyzdvihuje jedinečnosť dieťaťa, na základe čoho kladie dôraz na to, aby učitelia k deťom pristupovali individuálne, pozorovali ich a snažili sa reagovať na ich potreby, asistovali im v jednotlivých štádiách ich vývoja. Cieľom montessori pedagogiky je teda sprevádzať dieťa na ceste k samostatnosti a zodpovednosti.

montessori škôlkaMontessori pedagogika pozostáva z filozofie rozvoja dieťaťa, ktorú dopĺňajú praktické postupy s pomôckami. Všetko sa to odohráva v bezpečnom, rešpektujúcom a najmä podnetnom prostredí, ktoré je prispôsobené deťom tak, aby im bolo umožnené spoznávať a objavovať všetko, čo ich zaujíma a aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál. Montessori prístup používa množstvo špeciálnych pomôcok a predmetov, ktoré deťom umožňujú rozvíjať vlastné schopnosti.

Montessori pomôcky

Vedenie dieťaťa princípom montessori v sebe zahŕňa používanie rozličných predmetov a montessori pomôcok, ktoré dieťaťu umožňujú rozmýšľať, skúmať a hľadať riešenia. Ide o vzdelávacie a didaktické pomôcky, ktoré slúžia napríklad k nácviku činností z praktického života, špeciálne pomôcky určené na rozvoj zmyslového vnímania, pomôcky podporujúce logické myslenie, používajú sa tiež rôzne predmety na tréning pamäte a pozornosti. Všetky montessori pomôcky sú vyrobené z prírodných materiálov, predovšetkým z dreva a vo väčšine prípadov sú konštrukčne jednoduché.

montessori škôlkaMontessori hračky

Základom detského sveta je hra, a preto aj výchovná metóda montessori používa hračky. Rovnako, ako aj montessori pomôcky, aj montessori hračky sú vyrobené z prírodných materiálov. Montessori hračky pomáhajú dieťaťu vyvíjať sa a rásť hravou formou. Medzi takéto hračky patria napríklad hry na precvičovanie priestorových vzťahov, skladanie obrazcov, rôzne drevené geometrické tvary, čísla, abeceda, počítadlá, drevené puzzle, prevliekačky, detské napodobeniny vecí z domácnosti, a podobne.

Ako začať s montessori doma?

Páči sa vám montessori prístup a chcete ho zaviesť aj u vás doma? Nie je to nič zložité a na začiatok nebudete potrebovať v podstate žiadne špeciálne pomôcky. V prvom rade spomaľte, veď dnešná doba je veľmi uponáhľaná. Ako sme uviedli, montessori metóda je založená na pozorovaní dieťaťa. Preto odložte mobily, vypnite počítač a tablet a jednoducho s deťmi buďte tu a teraz. Pozorujte ich a dovoľte im vstúpiť do svojho sveta. Pre deti je dospelácky svet niečím fascinujúcim. Deti nás rodičov chcú napodobňovať. Chcú vám pomôcť s domácimi prácami alebo v kuchyni s varením a pečením? Dovoľte im to. Skúste na ten čas prižmúriť oko a netrápte sa, že podlaha nie je dokonale umytá a pri umývaní riadu je na kuchynskej linke kopa vody. Pozorujte svoje dieťa pri „práci“ a tešte sa z toho, ako sa každým dňom zdokonaľuje.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť