Krst dieťaťa – Čo treba vybaviť na krst? 

Autor: Paula

Jednou z osláv, ktorú plánujú mnohé rodiny po narodení bábätka, sú krstiny. Ide o sviatosť a možno ju prijať iba raz za život. Najčastejšie sa vykonáva práve v bábätkovskom veku. Čo treba vybaviť na krst?

 

Krst dieťaťa 

Sviatosť krstu, to je celý názov tejto veľkej udalosti v živote človeka. Je to kresťanský obrad, v ktorom je dieťa zbavené dedičného hriechu a obrazne povedané, oblieka si nového človeka. Toto jeho nové „čisté rúcho“ symbolizuje krstná košieľka. Dieťa sa krstom stáva súčasťou veľkej rodiny – Cirkvi. Stáva sa Božím dieťaťom. Rodičia a krstní rodičia na seba berú povinnosť vychovávať dieťa vo viere. Niektoré rodiny, v ktorých sa kresťanská viera aktívne nežije, považujú krstiny za oslavu narodenia dieťaťa, čo je v podstate tiež pravdou 🙂 Faktom je aj to, že či už veriaci ste alebo nie, musíte splniť určité podmienky, aby mohli vaše dieťa pokrstiť. Čo treba vybaviť na krst? Viaceré materiálne, ale tiež administratívne záležitosti.

Čo treba vybaviť na krst 

Rozhodnúť sa pre krst dieťaťa môžete kedykoľvek počas jeho života. Ľudia, ktorí neboli pokrstení ako deti, sa môžu nechať pokrstiť aj v dospelosti. Krst nie je limitovaný vekom, jedinou podmienkou je, že sa môže vykonať iba raz za život.

Rozhodli ste sa, že svoje bábätko necháte pokrstiť. Čo treba vybaviť na krst? V prvom rade si zadovážte predmety, ktoré sa počas sviatosti krstu používajú. Patrí medzi ne sviečka na krst a krstná košieľka (krstová košieľka). Dátum krstu si dohodnete na farskom úrade farnosti, kde chcete krst absolvovať. Na faru môžete zavolať a dohodnúť sa s miestnym kňazom telefonicky, lepšie však urobíte, keď prídete osobne počas úradných hodín farnosti. Kňaz s vami preberie aj všetky detaily, čo sa týka povinností rodičov a krstných rodičov a najmä podmienok pre prijatie sviatosti krstu.

Pripravte si potrebné doklady

Pred cestou na faru si pripravte doklady, ktoré budete potrebovať pri nahlasovaní krstu dieťaťa. Ide o občiansky preukaz rodičov a rodný list dieťaťa. V niektorých farnostiach môžu vyžadovať aj krstné listy krstných rodičov, je preto vhodné zistiť si to vopred. Pripravte si tiež dátumy svadby vašej i krstných rodičov, rodné priezvisko krstnej mamy a adresu trvalého pobytu. Taktiež môžu od vás žiadať tzv. Prepustenie z farnosti – je to doklad od farára farnosti, na území ktorej bývate. Môže sa vyžadovať v prípade, že žiadate o krst dieťaťa v inej farnosti, alebo napríklad v inom meste.

Podmienky pre prijatie sviatosti krstu – Toto musíte spĺňať, aby vám pokrstili dieťa 

Aby mohlo byť vaše dieťa pokrstené, musíte mať vy sami za sebou krst a tiež prvé sväté prijímanie a birmovku. Dôležitým aspektom je, aby ste boli sobášení v kostole a žili v duchu kresťanskej viery – aby dieťa malo dobré podmienky vyrastať podľa kresťanských hodnôt. Platí to aj pre krstných rodičov, ktorých ste pre svoje dieťa vybrali.

Krstným rodičom nemôže byť hocikto

Krstní rodičia preberajú povinnosť starať sa spolu s rodičmi o kresťanskú výchovu dieťaťa. Na pokrstenie dieťaťa stačí jeden krstný rodič. Ak budú dvaja, musí ísť o krstnú mamu a krstného otca. Krstní rodičia musia mať viac ako 16 rokov. Musia byť pokrstení a kresťania, ktorí prijali prvé sväté prijímanie a absolvovali birmovku. Podmienkou je aj to, aby krstní rodičia žili vo viere – aby tak mohli ísť príkladom a byť povzbudením pre svoje krstňa. Krstným rodičom nemôže byť rodič dieťaťa. Ak muž a žena, ktorých ste vybrali za krstných rodičov pre svoje dieťa, žijú v manželstve, majú byť zosobášení v kostole. Podmienkou je aj to, že nesmie byť prítomná tzv. cirkevná prekážka – napríklad rozvod, spolunažívanie bez manželstva, exkomunikácia, pohoršujúci život, a podobne.

Rodičia dieťaťa aj krstní rodičia sa majú zúčastniť predkrstovej náuky. Môže ísť o jednorazové stretnutie pred samotným krstom, prípadne v inom stanovenom termíne. Prípravu je možné absolvovať aj v inej farnosti, v tom prípade je potrebné vyžiadať si tam potvrdenie o jej absolvovaní. Podrobnosti zistíte na konkrétnom farskom úrade pri nahlasovaní záujmu o krst dieťaťa.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Spoločné spanie s bábätkom

 

Čo treba vybaviť na krst – Aby nechýbala krstová košieľka

Krstová košieľka (alebo krstná košieľka) je symbolom čistoty ducha. Preto sa vyhotovuje v bielej farbe. K dispozícii je dnes veľké množstvo košieľok na krst v rôznych vyhotoveniach. Niektoré sú čisté bez vzoru, alebo len s minimálnymi ozdôbkami, iné majú vpredu milý obrázok. Košieľky tiež môžu byť diferencované podľa toho, či ide o chlapčeka (modrý prvok na košieľke) alebo dievčatko (ružové prvky). Zvykom je vyšívanie krstných košieľok. Na krstnú košieľku sa vyšije meno dieťaťa, dátum narodenia a dátum krstu.

Nie je to však podmienkou a nie vždy musia byť na košieľke uvedené údaje. Je to úplne dobrovoľné. Ak rodičia pre svoje dieťa nechcú vyšívané nápisy na košieľke, je to v poriadku a košieľka môže ostať čistá biela. V mnohých rodinách sa perinky a košieľky na krst dokonca dedia z generácie na generáciu. V takýchto prípadoch by teda nebolo vôbec žiaduce nechávať na nich vyšiť text. Krstovú košieľku si dieťa neoblieka, slúži iba ako symbol a bude na dieťatko iba priložená.

Čo treba vybaviť na krst

Ako obliecť dieťa na krst

Pokiaľ ide o malé bábätko, väčšina mamičiek používa perinku. Samozrejme, prihliada sa na ročné obdobie a počasie. Perinka nie je nutnosť, ale používa sa vo väčšine prípadov, už len vďaka tomu, že je biela a dieťatko sa v nej dobre drží v náručí. Detičkám môžete obliecť sviatočné detské oblečenie, ale nič nepokazíte ani pekným body či overalom. Hlavne aby bolo malému krstencovi dobre a pohodlne 🙂

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť