Nástup do školy: Predčasné zaškolenie dieťaťa

Autor: Paula

Kým niekto s dieťaťom vybavuje odklad, iný uvažuje o tom, že svoje dieťa zapíše do školy skôr, než dosiahne 6 rokov. Predčasné zaškolenie dieťaťa nie je síce takým častým javom, ale nejde ani o žiadnu výnimku.

 

Predčasné zaškolenie dieťaťa

Rozmýšľate nad tým, že by ste vaše dieťa dali do školy o niečo skôr? Máte na to právo. Nestáva sa síce často, že do lavíc medzi prvákov zasadnú aj päťročné deti, avšak táto možnosť tu je. Definuje ju aj Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Podľa zákona môže rodič požiadať o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky prijaté aj dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok veku. Stáva sa tak v prípadoch, že má dieťa šieste narodeniny neskôr v priebehu školského roka, napríklad v decembri.

S dieťaťom sa, samozrejme, treba najskôr zúčastniť zápisu do školy. K žiadosti o predčasné zaškolenie musia rodičia priložiť súhlas pediatra, ako aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie. Všetky tieto dokumenty rodičia odovzdávajú riaditeľovi základnej školy, ktorý rozhodne o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa.

Rodičia majú právo požiadať o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky aj vtedy, ak dieťa v uplynulom školskom roku nebolo predškolákom, a teda neplnilo povinné predprimárne vzdelávanie. Nie je teda podmienkou, aby bolo dieťa predškolákom pred tým, než nastúpi do prvého ročníka.

Pre aké deti je predčasné zaškolenie vhodné?

Podobne, ako v prípade umiestňovania detí do materských škôl pred dovŕšením tretieho roka, aj na základnú školu neraz nastupujú deti mladšie, než ich spolužiaci prváci. Rodičia, ktorí sa rozhodnú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa, tak robia vo väčšine prípadov kvôli tomu, že ich dieťaťu jednoducho zle vychádzajú roky. Keď dieťa oslávi šieste narodeniny v priebehu školského roka, nie je zväčša problém s jeho prijatím – samozrejme, ak zariadenie poradenstva a prevencie po posúdení spôsobilosti dieťaťa nerozhodne inak.

Do lavice prvej triedy teda môže zasadnúť aj päťročné dieťa. Nie však dieťa mladšie ako 5 rokov. Od septembra 2023 platí novela zákona, podľa ktorej štvorročné dieťa nemôže plniť ani povinné predprimárne vzdelávanie. Ani keby diagnostické vyšetrenie v príslušnom zariadení poradenstva a prevencie ukázalo, že dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť. Dieťa vo veku štyroch rokov teda podľa zákona nemôže byť oficiálnym predškolákom.

Predčasný nástup do školy? Prvým krokom je zápis

Zápis detí do školy sa koná každoročne v mesiaci apríl. Presné miesto a tiež čas zápisu určuje vždy zriaďovateľ školy. Povinnosťou riaditeľa základnej školy je zverejniť všetky potrebné informácie k zápisu, a to najneskôr 15 dní pred samotným zápisom. Sledujte preto webovú stránku školy, aby vám nič neušlo.

Musí dieťa prísť na zápis osobne?

Áno. Budúceho prváčika určite v deň zápisu nenechávajte doma. Pani učiteľka mu položí zopár otázok a dostane možno aj nejakú drobnú úlohu. Okrem toho je pre dieťa dobré, ak si môže prezrieť priestory školy, ktorú bude od septembra navštevovať, ešte takto v predstihu a spolu s rodičom.

Údaje a doklady potrebné pri zápise

– meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, národnosť, štátna príslušnosť
– meno a priezvisko rodiča, rodné priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, kontakty na účel komunikácie (telefónne číslo, e-mail)
– doklad o zdravotnom stave dieťaťa (v prípade potreby)
– občiansky preukaz rodiča
– rodný list dieťaťa

Čo by malo vedieť dieťa, než sa z neho stane prvák

Deti rastú, vyvíjajú sa, napredujú a učia sa nové veci veľmi rýchlo. Rozdiel v tom, čo dieťa ešte nedokáže, a čo už zvládne, je niekedy veľmi malý, čo sa týka časového úseku. Určite to vidíte sami, ešte pred mesiacom – dvomi si vaše dieťa nevedelo zaviazať šnúrky a dnes ich zaväzuje aj súrodencovi.

Keď ide o predčasné zaškolenie dieťaťa, môžu byť tieto rozdielnosti o niečo viditeľnejšie. Päťročné deti, ktoré nastúpia do školy, môžu badať v niektorých veciach rozdiely v porovnaní so spolužiakmi. Kým spolužiaci už niečo vedia „ľavou zadnou“, oni si na to zatiaľ netrúfajú. Je však pravda, že v kolektíve dieťa dokáže napredovať veľmi rýchlo. Koniec – koncov, ak bolo dieťa odborníkmi posúdené, že školskú spôsobilosť dosiahlo, všetko ostatné príde postupne a niet sa čoho obávať.

Určité činnosti by však dieťa, ktoré nastupuje do prvej triedy, malo ovládať, rovnako ako aj určité zručnosti by už malo mať.

Čo by teda mal vedieť budúci prváčik?

– samostatne sa obuť a obliecť
– sám sa najesť a napiť
– bez pomoci používať WC
– poznať základné farby
– kresliť pevné línie (nie roztrasené)
– nakresliť postavu so všetkými jej časťami (ruky, nohy, hlava, krk, telo)
správne vyslovovať všetky hlásky
– počítať do desať
– predmety spočítať aspoň do päť
– naučiť sa naspamäť pieseň alebo riekanku
– prerozprávať jednoduchú rozprávku
– krátke slovo vyhláskovať
– pomenovať dni v týždni
– vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej línie

 

 

Takto by sa mal budúci prvák správať

– začatú hru alebo činnosť dokončí, neodbieha neustále, nezačína stále niečo nové
– vydrží pri hre alebo aktivite 15 – 20 minút
nepomočuje sa
– nie je agresívny, spory s inými deťmi rieši bez bitky a hádky
– nezajakáva sa
– v novom prostredí sa pomerne rýchlo adaptuje, neskrýva sa hanblivo za rodičov
– nestráni sa detí, ale je spoločenský
– pri príchode a odchode sa pozdraví

 

Predčasné zaškolenie dieťaťa – Osobná skúsenosť

Najčastejším dôvodom, prečo dávajú rodičia svoje deti do školy skôr, než dovŕšia šesť rokov, je fakt, že im zle vychádzajú roky. Svoje o tom vie aj mamička Petra Nemčeková zo Žiliny, ktorá pred dvomi rokmi vybavovala skorší nástup do školy pre svoju dcérku. „Túto tému sme začali riešiť už keď mala dcéra štyri roky, pretože nakoľko je narodená v októbri, musela skôr nastúpiť aj do predškolskej triedy,“ uvádza Petra. Ako ďalej pokračuje, v piatich rokoch absolvovala s dcérou  sedenie u detskej psychologičky. „V poradenskom centre sme absolvovali diagnostiku, ktorá spočívala v rôznych testoch. Na ich základe sa vyhodnocovala zrelosť a schopnosti dieťaťa.“ K výslednému dokladu od psychológa doložili lekárske potvrdenie od pediatra a Petrina dcéra bola do prvého ročníka prijatá bez problémov. „Bolo to dobré rozhodnutie, vôbec neľutujem. Dcérka je síce najmladšia z triedy, ale patrí k najlepším žiakom,“ uzatvára Petra.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť