Grafomotorika predškolákov

Autor: Paula

Grafomotorika sprevádza dieťa v podstate od narodenia. Rozvíjať ju môžete hravou formou aj u vás doma.

 

Grafomotorika u detí

Dieťa si ako prvú rozvíja hrubú motoriku, potom jemnú motoriku a napokon grafomotoriku. Grafimotorika je teda tretím vrcholovým stupňom motoriky. Čo si pod tým ale máme predstaviť? Zjednodušene môžeme povedať, že grafomotorika je zručnosť, ktorú dieťa potrebuje na to, aby sa naučilo kresliť a potom v neskoršom veku písať. Nie je to však také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať.  Na to, aby sa dieťa vôbec mohlo naučiť písať, musí ovládať určité schopnosti, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a ktoré v podstate cibrí a trénuje od malička, hoci si to vtedy ani neuvedomuje.

Psychomotorika – Čo to je a ako s grafomotorikou súvisí?

Spoločný názov pre pomenovanie hrubej a jemnej motoriky je psychomotorika. Je to teda prepojenie hybnosti organizmu (motorika) so zmyslovými a psychickými procesmi.

Hrubá motorika

Hrubá motorika teda zahŕňa všetky pohybové zručnosti človeka, ako je obratnosť, koordinácia pohybov tela, rýchlosť, pohotovosť. Hrubé motorické zručnosti umožňujú dieťaťu, aby sa bez problémov hralo, najedlo, utekalo či skákalo. Ide tiež o každodenné činnosti, ako napríklad obliekanie, umývanie zubov, a podobne.

Pohyb a vnímanie idú ruka v ruke. Napríklad keď malé bábätko začne lepšie vnímať zvuky a hlasy známych osôb vo svojom najbližšom okolí, bude sa za nimi otáčať a smerovať k nim svoje telo. Neskôr môžeme hrubú motoriku dieťaťa podporiť rôznymi pohybovými hrami. Pre malé deti sú vhodné a veľmi obľúbené hry, v ktorých sa kombinuje pohyb s riekankami alebo pesničkami.

Jemná motorika

Jemná motorika označuje používanie svalov zápästia, rúk a prstov, ako aj mimiku a pohyby očí. Vďaka nej dokážeme uchopovať predmety, siahať na nich a manipulovať s nimi, či rozprávať. Dieťa rozvíja a precvičuje jemnú motoriku najmä kreslením, modelovaním, otláčaním, ale tiež pomáhaním v kuchyni – vaľkaním cesta a vykrajovaním, štipcovaním oblečenia, zamykaním dverí, a podobne. Spolu s jemnou motorikou sa rozvíja aj koordinácia oko – ruka.

5 predpokladov úspešného písania

Aby dieťa bolo schopné písať, musí pracovať najmä jeho mozog, ktorý vysiela signály všade tam, kde je to potrebné. Dieťa potrebuje ovládať týchto 5 zručností:

1. Vizuálno – percepčná zručnosť 
Ide o to, že dieťa si dokáže predstaviť slovo a vie mu priradiť správny význam.  Na základe tejto schopnosti sa dieťa môže naučiť aj farby, tvary, počty a veľkosti,  neskôr aj smer a orientáciu v priestore – hore, dole, vzadu, vľavo, vpravo.

2. Zručnosť ortografického kódovania
Dieťa si vie zapamätať písmená a slová a keď to potrebuje, dokáže ich „vybrať“ z pamäte a vhodne použiť.

3. Motorické plánovanie a realizácia
Pod touto zručnosťou rozumieme schopnosť urobiť pohyb potrebný na písanie. Dieťa si skrátka predstaví slovo, ktoré chce napísať a následne vykoná všetko, čo treba k tomu, aby slovo naozaj napísalo – Správne uchopí pero, správnym spôsobom ho nakloní, pritlačí a napíše ním slovo na papier.

4. Zručnosť kinestetickej spätnej väzby
Ide o schopnosť rozpoznať a lokalizovať svoje telo v priestore. Táto zručnosť je nevyhnutná na to, aby dieťa mohlo určiť správne postavenie ruky a prstov na vykonanie potrebného pohybu – v tomto prípade teda na písanie.

5. Schopnosť vizuálno – motorickej koordinácie
Túto zručnosť poznáme aj pod pojmom koordinácia oko – ruka. Znamená to, že dieťa dokáže zrakom sledovať pohyby rúk a koordinovať ich. Čiže napríklad pri vyfarbovaní obrázka nejde pastelkou za čiaru a počas písania sa pridŕža riadkov.

Grafomotorika a predškolák

Grafomotorika sa u všetkých detí rozvíja rôzne a treba ju posudzovať individuálne. Ovplyvňuje ju zrenie centrálnej nervovej sústavy, stupeň osifikácie zápästných kostí a celková úroveň hrubej a jemnej motoriky.

V období predškolského veku prebieha zrenie organizmu rýchlejšie ako v neskorších obdobiach. Práve preto by sme sa s dieťaťom – predškolákom mali zamerať na cielené činnosti pre rozvoj špecifických zručností, ktoré súvisia s kreslením a písaním. Na začiatok môžete s dieťaťom „pracovať“ v stoji. Poslúži vám papier, ktorý pripevníte na stenu tak, aby bol v úrovni očí dieťaťa. Dieťa naň môže kresliť napríklad kruhy. Vhodné je použiť také farby, ktoré zanechávajú na papieri stopu. Pre vývoj grafomotoriky je dôležité, aby dieťa mohlo pozorovať stopy pri kreslení či maľovaní. Zároveň je podstatné, aby sa dieťa naučilo držať ceruzku či pero v správnom uhle a správnym spôsobom – nie v zovretej pästi, ale medzi prstami v adekvátnom sklone.

Je jemná motorika a grafomotorika u predškoláka dostatočne zrelá? Tieto prejavy vám to odhalia

Grafomotorika sa u detí rozvíja rôzne. Niektoré deti sú na vyššej úrovni skôr, iné o niečo neskôr. Ak u dieťaťa v predškolskom veku spozorujete niektorý z týchto prejavov, vypovedá to o tom, že úroveň jeho jemnej motoriky a grafomotoriky ešte nie je dostatočne zrelá:

– odmietanie kreslenia a maľovania
– problém s držaním ceruzky – chýba správny úchop ceruzky alebo pera troma prstami
– nezáujem o činnosti, ktoré si vyžadujú obratnosť a koordináciu jemných pohybov (ručné práce, stavebnica…)
– prekladanie ceruzky z jednej ruky do druhej pri kreslení (chýba dominancia jednej ruky)
– chybné obkresľovanie základných tvarov
– kresba na úrovni mladšieho dieťaťa
– kostrbaté línie kresby, čiary nie sú plynulé
– dieťa sa nevie dobre orientovať v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vľavo, vpravo)

 

Mohlo by vás zaujímať:

Barefoot topánky pre deti

 

Grafomotorika – Takto ju môžete rozvíjať

Aj grafomotoriku, teda zručnosti potrebné na kreslenie a písanie, môžete so svojím dieťaťom rozvíjať. Nepotrebujete k tomu nič špeciálne. Môžete sa inšpirovať našimi tipmi.

1. Obkresľovanie dlane na papier, alebo iného predmetu, tvaru
2. Driblovanie s loptou jednou rukou
3. Kreslenie priamok pomocou pravítka
4. Navliekanie korálikov
5. Skladanie puzzle
6. Bodkované obrázky – spájanie bodiek do požadovaného výsledného tvaru
7. Zbieranie a premiestňovanie drobných predmetov pinzetou (napríklad ryža)
8. Kreslenie a písanie na vertikálnu plochu (tabuľa, papier na stene, kriedová tapeta)

Nezabúdajte na to, že dieťa potrebuje aj motiváciu. Preto pri grafomotorickom cvičení vždy začnite jednoduchými činnosťami a až neskôr prejdite k zložitejším. Keď vytrváte a budete s dieťaťom cvičiť cielene a pravidelne, dieťa nadobudne istotu a tá mu veľmi poslúži pri vykonávaní činností a aktivít, ktoré podporujú jeho vývin.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť