Náhradné výživné po novom – dostupnejšie, rýchlejšie a vyššie!

Autor: spokojná mama

Platba výživného je síce zákonná povinnosť, no žiaľ nie každý si túto povinnosť plní a práve výpadok tohto príjmu môže pre rodiča – samoživiteľa znamenať často aj existenčné problémy! Od tohto roku sa ale situácia pre mnohých rodičov konečne zlepší, pretože nastali zásadné zmeny v náhradnom výživnom, ktoré sa stáva dostupnejšie pre viac detí. Jeho vybavenie je rýchlejšie a hlavne maximálna hranica jeho výšky bola zrušená. 1.1.2022 totiž nadobudol platnosť zákon č. 489/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov. Výživné po novom – všetko čo potrebujete vedieť:

 

Ako vyzerá náhradné výživné po novom a čo všetko sa zmenilo?

Súdom stanovené výživné (vykonateľný rozsudok súdu alebo súdom schválená dohoda, kde je uložená povinnosť platiť výživné) je významnou položkou v rozpočte domácnosti a ak vám bývalý partner na dieťa neplatí, máte možnosť požiadať štát o výživné.

Rýchlejšie

Ešte minulý rok platilo, že o náhradné výživné môžete požiadať až vtedy, keď omeškanie so zaplatením výživného trvalo najmenej 2 po sebe nasledujúce mesiace. Rovnako muselo prebiehať na vymoženie výživného aspoň 2 mesiace aj exekučné konanie a v minulosti ste museli mať podaný ešte aj podnet orgánom činným v trestnom konaní na začatie trestného stíhania povinnej osoby pre zanedbanie povinnej výživy.
Po novom môžete podať žiadosť o náhradné výživné hneď, ako vám povinný riadne nezaplatí splátku výživného do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý je výživné hradené a podáte súdu návrh na vykonanie exekúcie alebo postúpenie návrhu na vymáhanie výživného do cudziny. Nemusíte dokonca podávať už ani podnet na začatie trestného stíhania, ten za vás automaticky teraz podáva príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

výživné po novom

Vyššie

Náhradné výživné sa donedávna poskytovalo maximálne do výšky 3,7-násobku sumy životného minima, čiže max. do sumy 368,37 € pre nezaopatrené dieťa a dokladovať ste museli aj svoj príjem, kedy priemerný mesačný príjem za posledných 6 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, kedy ste si podali žiadosť o náhradné výživné, nemohol presiahnuť 3,3 násobok sumy životného minima.
Od januára tohto roku sa ruší maximálna výška náhradného výživného a bude poskytované v plnej výške, v akej bolo priznané súdom a rovnako odpadá aj skúmanie príjmu v rodine.

Dostupnejšie

Doteraz bolo vybavovanie náhradného výživného plné byrokracie – okrem potvrdenia o príjme ste museli k žiadosti priložiť množstvo príloh. Boli nimi: právoplatný rozsudok, potvrdenie súdneho exekútora o doručení návrhu na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom súdu (pokiaľ exekúcia trvala už dlhšie, tak aj potvrdenie o vymoženom výživnom za posledných 6 mesiacov), potvrdenie polície o podaní podnetu na začatie trestného stíhania, potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí, ak je povinný rodič v zahraničí, potvrdenie školy o riadnom plnení školskej dochádzky alebo potvrdenie o sústavnej príprave dieťaťa na povolanie/ štúdium.

K žiadosti o náhradné výživné vám po novom stačí priložiť právoplatný rozsudok a potvrdenie exekútora o doručení návrhu na vykonanie exekúcie. Ak exekúcia trvá už dlhšie, tak potvrdenie od exekútora, že v daný mesiac, kedy si žiadosť podávate, nebolo vymožené výživné buď vôbec alebo nie v plnej výške a v tom prípade vám štát doplatí rozdiel, alebo potvrdenie Centra o postúpení návrhu. Na základe zákona proti byrokracii nemusíte konečne dokladať ani potvrdenie o návšteve školy.

 

Novinky vo výživnom aj pre siroty

Náhradné výživné po novom prináša zlepšenie aj pre siroty. Suma náhradného výživného poskytovaného ako náhrada za absentujúci alebo príliš nízky sirotský dôchodok sa od 1.1.2022 zvyšuje zo sumy 29,87 € na sumu 69,69 € (t.j. 0,7-násobok sumy životného minima). Okrem toho si nárok na náhradné výživné za sirotský dôchodok môžete uplatniť odo dňa úmrtia rodiča a nie od mesiaca podania žiadosti. K žiadosti prikladáte potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia o výške sirotského dôchodku alebo o nepriznaní sirotského dôchodku.

Ďalšou novinkou je, že vám štát doplatí náhradné výživné aj spätne za obdobie, od kedy sa zvýšila výška výživného v zmysle rozhodnutia súdu, a nie až odo dňa predloženia rozhodnutia súdu úradu, ako to bolo predtým.

A aby to bolo kompletné, čo sa týka povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné – ak vymôže súdny exekútor alebo Centrum výživné, vrátenie preddavkovo poskytnutého náhradného výživného bude vykonávať priamo z vymoženej sumy exekútor alebo Centrum. Povinnosť vrátiť úradu vyplatené náhradné výživné máte vtedy, ak povinný rodič uhradí výživné priamo vám.

Viac informácií o zmenách vo výživnom nájdete na oficiálnej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

4 komentáre

Jozef Vorek 8. februára 2024 - 22:03

zdravim, mojej priateľke platí výživné na syna 17eur.kazdy druhý mesiac.,to je nič

Odpovedať
Jozef Vorek 8. februára 2024 - 22:09

ja mám 2synov,13,12r.,poberám sirotské, priateľka má 12,8r.synov,na jedného dostáva 7,50 a na druhého 30eur, máme ešte spoločnú 2r.dceru

Odpovedať
spokojná mama 9. februára 2024 - 9:44

Dobrý deň Jozef, v prvom rade samozrejme požiadať o zvýšenie výživného. A ako sa ďalej dočítate aj v článku, ak vám bývalý partner na dieťa platiť nebude, máte možnosť požiadať o výživné štát. „Štát“ bude túto sumu ďalej vymáhať od vášho bývalého partnera.

Odpovedať
Petra Kolandrova 22. marca 2024 - 21:47

dobrý večer prajem mám od roku 2021synovca v N.O.Ssud oboch rodičov zaviazal platiť 50€ prednedávnom som podala návrh na zvýšenie 150€od každého rodiča malému bol diagnostikovaný slabý autizmus a ťažké postihnutie vývoja reči od roku 2021vobec nejavia záujem žiadny,chcem sa spýtať či existuje aj Náhradné výživné pre mňa,nakoľko som na malého sama pracovať nemôžem a škôlka pre malého u nás v okrese nieje dakujem

Odpovedať

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť