Sebavedomie u detí nie je samozrejmosť, ale proces

Autor: Paula

Sebavedomie je niečo, s čím často máme problémy my dospelí. Neveríme si a vnútorný kritik nám vyhadzuje na oči naše zlyhania a omyly. Všetci chceme, aby si naše deti boli vedomé svojej hodnoty, aby sa vedeli postaviť za svoj názor, ozvať sa, keď je to potrebné a aby boli spokojné samé so sebou. Zdravé sebavedomie u detí sa však neukáže samé od seba. Máme pre vás tipy, ako ho posilniť a podporiť dieťa v správnom pohľade na seba samého.

 

Sebavedomie – Čo to vlastne je?

Sebavedomie môžeme chápať v dvoch významoch. Ako uvedomovanie si svojej osoby a existencie a ako vedomie svojej hodnoty. Sebavedomie u detí sa vyvíja a mení postupne s tým, ako deti rastú a dozrievajú. Práve my rodičia sme tí, ktorí môžu svojim prístupom a výchovou sebavedomie našich detí významne ovplyvniť, či už negatívne alebo pozitívne.

Sebavedomie v zmysle seba – uvedomenia, teda vedomia svojej existencie, nie je spočiatku pre deti prirodzené. Pozrime sa na malé bábätko. Najskôr si neuvedomuje ani len to, že už nie je súčasťou mamy. Obzerá si svoje malé rúčky, ale netuší, že sú jeho. Všetko prichádza až neskôr. Až keď dieťa zistí, že je samostatnou bytosťou a že už nie je jedno s mamou, začne sa prejavovať aj jeho sebavedomie. Skúša a ukazuje svoje vlastné hranice, chce byť samostatné a nezávislé. To, ako sa k tomu postavia rodičia a ako budú na dieťa v rôznych situáciách reagovať, buduje aj detské sebavedomie.

Ako posilniť sebavedomie u detí

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie a balíček „toho najlepšieho“ určite obsahuje aj zdravé sebavedomie. Budovať a rozvíjať sebavedomé dieťa je proces, ktorý sa rozhodne vyplatí. Aj tieto kroky vám k tomu pomôžu.

Sebarealizácia a samostatnosť

Dieťa potrebuje pre svoj zdravý vývoj objavovať, skúmať a spoznávať svet okolo seba prostredníctvom svojich vlastných skúseností. Rodičia majú často tendenciu deťom vo všetkom pomáhať, mnoho vecí urobiť za nich, hoci ich už deti zvládnu urobiť samé. Držia ich skrátka v snahe ochrániť ich napríklad pred zranením alebo pred niečím iným nepríjemným. Deti však potrebujú a chcú byť samostatné. Hoci aj v maličkostiach. Niekedy postačí napríklad to, že dieťa vylezie na učiacu vežu v kuchyni a môže si samé naliať do pohára vodu na pitie. Po malých krôčikoch deti žnú prvé úspechy, nadobúdajú nové skúsenosti a zručnosti a každý zdar ich posúva dopredu. Keď sa im podarí niečo zvládnuť bez pomoci rodičov, majú zo seba obrovskú radosť. Aj takto si budujú svoju sebahodnotu a vedomie svojich kvalít.

Buďte príkladom a majte najprv vy radi samých seba

Deti sa všetko učia nápodobou. Aj vzťah k sebe samému si môže dieťa budovať podľa vzoru rodičov. V pozitívnom, ale aj v negatívnom zmysle. Ak napríklad dieťa často vidí svoju mamu, ako sa obzerá v zrkadle a nikdy nie je so sebou spokojná, bude podobne aj ono pristupovať k svojmu zovňajšku. Rovnako v prípade, že často počúva, ako sa rodič kritizuje a nadáva sám sebe za niečo, čo sa mu nepodarilo podľa jeho predstáv. Ak ale dieťa vníma, že rodič vie dať samého seba na prvé miesto v prípadoch, ktoré to vyžadujú, že nejde cez svoje limity, ale vie zdvorilo odmietnuť, že vie oceniť napríklad svoje úsilie v nejakej činnosti aj napriek neuspokojivému výsledku, vtedy si dieťa môže osvojiť základy zdravého sebavedomia a budovať potom na nich aj svoju osobnosť.

 

 

Sebavedomie ide ruka v ruke so sebaláskou

Slovo sebaláska nie je vôbec to isté ako egoizmus, hoci sa to niekomu môže zdať. Ide o vedomie si svojej hodnoty, spokojnosť so sebou, dopriať si relax a oddych, keď to potrebujeme, napĺňanie svojich potrieb, schopnosť oceniť sa a láskavosť voči sebe samým. Budovať v deťoch sebalásku je veľmi dôležité. Ako na to? Začať môžete od seba a dieťa sa pridá. Uvarili ste dobrý obed pre celú rodinu, alebo ste zorganizovali úspešnú rodinnú oslavu? Pochváľte sa za to. Dieťa sa tento vzorec od vás naučí a bude ho kopírovať. Povzbuďte vaše deti k tomu, aby sa nahlas ocenili, keď sa im podarí niečo, za čo sú na seba hrdé. Ak si deti takto doprajú pochvalu opakovane, uvedomia si svoje kvality, v čom sú dobré a v čom možno až tak nie. Aj toto ich dokáže posúvať dopredu a budovať ich sebavedomie.

Obyčajná pochvala? Pre dieťa má ale veľký význam

V procese učenia sa robíme všetci množstvo chýb. Preto nám určite dobre padne počuť pochvalu. Deti našu pochvalu potrebujú. Posúva ich vpred a posilňuje ich sebahodnotu. Ale ani s chválou by sme to nemali preháňať. Navyše, treba tiež voliť vhodné slová. Namiesto „Si šikovná!“ buďme konkrétni a povedzme napríklad: „Tento obrázok sa ti naozaj veľmi podaril.“ Všímajme si aj samotný proces, nielen výsledok. Napríklad: „Vidím, že ti to kreslenie zabralo veľa času a námahy, čo sa ti aj vyplatilo. Výborne!“ Keď je pochvala konkrétnejšia, je i efektívnejšia.

Sebavedomie u detí formuje aj slušné správanie

Deti vedieme k tomu, aby sa vedeli správať slušne. Všetci rodičia chcú mať dobre vychované dieťa. Nejde však iba o výchovu, ale ovplyvňuje to aj sebavedomie u detí. Keď si dieťa osvojí, že po príchode do obchodu, na poštu, do škôlky či školy sa treba pozdraviť, pri stretnutí sa podáva druhému ruka a v reštaurácii, ale ani doma pri stole sa nekričí, sú to preňho vzácne rady do života. V budúcnosti ho aj práve vďaka slušnému správaniu budú druhí považovať za uvedomelého sebavedomého človeka. Veď, koniec – koncov, dať inému najavo, že si ho vážim, je príjemné pre obidve strany.

O chybách len v dobrom

Deti často upozorňujeme na chyby, ktoré robia. Ide to akosi automaticky. Všimneme si, že malé dieťa vylialo pohár na koberec v obývačke, keď ho nieslo z kuchyne, ale už prehliadneme, že sa mu ho podarilo bez rozliatia preniesť taký veľký kus cesty cez celý byt… Chyby k nám jednoducho patria a čím skôr naučíme naše deti, že robiť chyby je normálne a prirodzené, tým lepšie. Ako teda posilniť sebavedomie u detí prostredníctvom chýb? Zamerajte sa na pochvalu, oceňte dieťa za jeho snahu a vlastne i odvahu vyskúšať čosi nové aj v prípade, že to možno nevyšlo tak, ako chcelo.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť