Vnímavé obdobia u detí podľa M. Montessori

Autor: spokojná mama

 

Vnímavé obdobia u detí – prečo je dôležité o nich vedieť?

U detí vo veku od nula do šesť rokov existuje šesť senzitívnych období, ktorými prechádzajú. Senzitívne obdobie je obdobie záujmu a zvedavosti, v ktorom dieťa cíti túžbu dokázať a zvládnuť určitú zručnosť, vedomosť alebo schopnosť. V konkrétnom senzitívnom období je pre dieťa jednoduché zvládnuť danú zručnosť, pretože učenie prebieha úplne prirodzene. Dôležité však je, aby boli potrebné podnety ponúkané v správnej chvíli, v správnom množstve a v správnej kvalite.

Jednotlivé senzitívne obdobia trvajú len určitý čas. Keď toto obdobie „premárnime“, dieťa si danú zručnosť síce dokáže osvojiť, ale už to bude trvať dlhšie a bude to pre dieťa náročnejšie.

 

Aké sú senzitívne – vnímavé obdobia?

– Vnímavé obdobie pre poriadok
– Vnímavé obdobie pre pohyb
– Vnímavé obdobie pre jazyk
– Vnímavé obdobie pre zmyslový vývoj
– Vnímavé obdobie pre malé predmety
– Vnímavé obdobie pre sociálny vývoj

 

vnímavé obdobie

 

Ako zistíme, v ktorom období sa dieťa práve nachádza?

Zistíme to na základe pozorovania. Dieťa si vo svojom prostredí vyberá to, čo sa potrebuje naučiť. Na niektoré aktivity reaguje veľmi vnímavo, k iným je ľahostajné. Akonáhle si nejakú činnosť vyberie, pozorne sa na ňu sústredí, učí sa s radosťou, bez vynaloženia úsilia. Keď si dieťa osvojí zručnosti súvisiace s jednotlivým obdobím, je ukončené. Akonáhle je potreba dieťaťa niečo sa naučiť naplnená, dieťa sa začne zaujímať o niečo iné.

Občas sa dieťa sústredí na činnosť, ktorá sa nám môže zdať smiešna. Pokiaľ mu však zabránime v dokončení danej činnosti, zabrzdíme tým jeho životnú silu. Potom samozrejme hrozí, že sa dieťa rozčúli. Preto je dôležité si pred týmto krokom uvedomiť, že hoci sa nám táto činnosť javí ako zdanlivá drobnosť, môže mať pre naše dieťa dôležitý význam.

Na druhej strane dieťa, ktorého potreba objavovať je uspokojená, je naplnené. Vyžaruje z neho dobrá nálada, pretože učenie ho robí šťastným.

Viac o jednotlivých vnímavých obdobiach sa dočítate TU.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť