Tehotenské – kedy vzniká tehotnej žene nárok na túto dávku a za akých podmienok?

Autor: spokojná mama

Tehotenské je pomerne nová dávka, ktorá sa poskytuje od 1.4.2021. Vypláca ju Sociálna poisťovňa tehotným ženám a slúži na pokrytie zvýšených výdavkov počas tehotenstva.

 

Kto má na tehotenské nárok?

Nárok na tehotenské vzniká tehotnej žene v 13. týždni tehotenstva resp. 27. týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu určeným lekárom. Podmienkou je, že žena musí byť v čase nároku v priebehu posledných 2 rokov minimálne 270 dní nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni alebo jej plynie ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia. Táto dávka je teda určená tehotnej žene, ktorá je zamestnankyňa, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba.

 

Ako podať žiadosť?

Žiadosť vám poskytne jedine váš gynekológ, nie je totiž voľne dostupná, ani na internete. Gynekológ vám na preventívnej prehliadke na začiatku 13. týždňa vystaví tlačivo, kde určí predpokladaný deň pôrodu. Zamestnávateľ vám v tomto prípade nič nepotvrdzuje, čiže si stačí vyplniť a podpísať druhú stranu a tlačivo doručiť do príslušnej Sociálnej poisťovne (ako zamestnankyňa podľa sídla zamestnávateľa, ako SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená podľa trvalého pobytu).

tehotenské

 

Aká je výška dávky?

Tehotenské sa poskytuje za kalendárne dni a je vo výške 15 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Minimálne tehotenské za kalendárny deň vychádza v roku 2023 na 7,96 €, maximálne 11,94 €. Minimálna tehotenská dávka tak vyjde v 30-dňovom mesiaci 238,90 € a pri 31-dňovom mesiaci 246,90 € a maximálna 358,40 € resp. 370,30 €.

Tehotenské a iné dávky

Pri nároku na tehotenské sa nesleduje, či má žena príjem alebo poberá inú dávku. To znamená, že je možné počas celej doby pracovať, poberať nemocenské alebo rodičovský príspevok. Dokonca je možný aj súbeh s materským, keďže nárok na tehotenské je až do dňa pôrodu a nárok na materské vzniká 6 – 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

 

Zánik dávky

Nárok na dávku zaniká automaticky dňom pôrodu alebo smrťou poistenkyne počas obdobia nároku. Rovnako zaniká nárok aj v prípade, ak je tehotenstvo ukončené umelým prerušením alebo spontánnym potratom, kedy je poistenkyňa povinná predložiť Sociálnej poisťovni lekárom vystavené potvrdenie o ukončení tehotenstva.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť