Štátna dotácia na obnovu domov – získajte až 19 000€ na rekonštrukciu

Autor: spokojná mama

Program Obnov dom je súčasťou Plánu obnovy SR a jeho cieľom je znížiť energetickú náročnosť starších rodinných domov a tým aj zaťaženie životného prostredia. Do roku 2026 by sa týmto príspevkom malo podporiť viac ako 30 000 rodinných domov, ktoré boli postavené pred rokom 2013 a zväčša nespĺňajú štandardy energetickej náročnosti. Štátna dotácia na obnovu budov sa dá využiť na zateplenie domu, inštaláciu vonkajších žalúzií a roliet, či dokonca odstránenie azbestu.

 

Zverejnené boli už tri kolá výziev k žiadostiam

Štátna dotácia na obnovu domov bola na Slovensku spustená na jeseň roku 2022. O jej podmienkach sme vás vtedy informovali v prehľadnom článku. Na prvé dve výzvy sa podávali žiadosti od 15.10.2022 do 28.2.2023 a bolo na ne vyčlenených 30 mil. €. Do konca februára 2023 bolo prijatých 3581 žiadostí, zmluva bola však podpísaná len so 102 žiadateľmi a z danej sumy čerpaných 1.2 mil €. Žiadateľov v pilotných výzvach odrádzala zložitosť podávania žiadosti, kontroly použitia príspevku spojené s rizikom, že budú musieť príspevok štátu vrátiť alebo napr. aj fakt, že dotácia je primárne určená na zateplenie a napr. montáž fotovoltaiky, o ktorú mali ľudia väčší záujem, je len voliteľným opatrením.

Ďalším negatívom bola aj výška spoluúčasti žiadateľa 40%, keďže nie každý má takú finančnú rezervu, alebo má možnosť čerpať úver z banky. Preto sa Ministerstvo životného prostredia rozhodlo zjednodušiť nielen podávanie žiadosti, ale aj podmienky pre získanie tejto dotácie. Nové zjednodušené podmienky pre žiadosť o dotácie boli zverejnené 10.03.2023 a podávanie žiadosti do 3. výzvy bolo spustené 24.04.2023.

Štátna dotácia na obnovu domov

 

Štátna dotácia na obnovu domov po novom:

 • k vyplneniu žiadosti je potrebný už iba občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby – kolaudačné rozhodnutie/ potvrdenie obecného úradu o veku/ povolenie užívania stavby/ znalecký posudok o veku stavby
 • k žiadosti už neprikladáte stavebné povolenie ani ohlásenie stavby, ale iba čestné vyhlásenie (neskôr ho však budete samozrejme potrebovať)
 • ruší sa podmienka trvalého pobytu, čiže žiadateľ nemusí dokladovať svoj trvalý pobyt
  v rodinnom dome
 • po novom sa nepreveruje ani podlžnosť žiadateľa voči štátu (Sociálna a zdravotná
  poisťovňa)
 • bankový účet (potvrdenie o vedení účtu) sa predkladá až pri žiadosti o platbu, pri
  podaní žiadosti nie je nutný
 • rovnako energetický certifikát východiskového stavu netreba predkladať hneď, stačí
  do 3 mesiacov od podpisu zmluvy
 • výška dotácie pri min. 30% úspore energii sa mení zo 14 000 na 15 000€, pri úspore
  viac ako 60% ostáva naďalej max. 19 000€
 • časť faktúr bude možné uhradiť pred skončením rekonštrukcie
 • spoluúčasť žiadateľa sa zmenila s doterajších 40% na 25% zo sumy do 15 000€
 •  zo skupiny A (zateplenie) si musia žiadatelia vybrať povinne už len jedno opatrenie,
  aby mohli ľudia čerpať aj z opatrení B a C (fotovoltaika a tepelné čerpadlá)

 

 

Najnovšia výzva bola naplnená za jeden deň

Na 3. výzvu bolo vyčlenených 190 mil. €, pričom počet elektronicky podaných žiadostí bol nastavený na max. 10 000. Tento počet bol dosiahnutý v priebehu jedného dňa a teda už 25.04.2023 doobeda nebolo možné žiadosť podať. Ďalšie kolo je avizované na jeseň 2023. Môže byť však vyhlásené aj skôr či už z dôvodu veľkého záujmu alebo aj preto, že podmienky síce boli zjednodušené, ale v konečnom dôsledku to môže spôsobiť, že niektorí žiadatelia napriek schváleniu žiadosti o dotáciu prídu.

Dôvodom môže byť napríklad fakt, že na Slovensku je príliš málo odborníkov, ktorí sú oprávnení vypracovať energetický certifikát východiskového stavu a tak ľudia nestihnú tento certifikát do 3 mesiacov od podpísania zmluvy doložiť a tým pádom ich zmluva zanikne a dotácia prepadne. Alebo na základe certifikátu zistia, že opatrenia, ktoré si v žiadosti vybrali, im v konečnom dôsledku neprinesú povinnú 30% úsporu, čo znamená, že nesplnili podmienku a dotáciu nezískajú.

 

Láka vás štátna dotácia na obnovu domov? Pripravte sa dopredu!

Ak aj vy rozmýšľate o tom, že by ste si radi zrekonštruovali svoj dom vďaka tejto dotácii, nezabudnite pred podaním žiadosti na tieto 3 základné veci:

 1. všetko si dôkladne naštudujte – aké sú podmienky dotácie, ako podať žiadosť a najmä aké
  dokumenty je potrebné po podpise zmluvy doložiť, aby vás nič neprekvapilo
 2. energetický certifikát si zadovážte vopred, aby ste zbytočne neprišli o dotáciu
 3. zvážte, či máte dostatočné finančné prostriedky, keďže celú rekonštrukciu musíte najprv
  financovať zo svojho (prípadne si overte v bankách, ktoré majú dohodu so Slovenskou
  agentúrou životného prostredia, ktorá projekt zastrešuje, či máte nárok na poskytnutie
  špeciálneho spotrebného úveru na zateplenie domov)

Všetky potrebné informácie, rady a aktuality o projekte Obnov dom nájdete na www.vsetkoozatepleni.sk

1 komentár

peter makaron 28. júla 2023 - 21:23

JA som to riešil cez a bolo to rýchle. https://www.obnova-domu.sk/

Odpovedať

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť