Štát vám zaplatí rekonštrukciu domu? Áno! Štátna dotácia na obnovu domov má takéto podmienky

Autor: spokojná mama

Štátna dotácia na obnovu domov bude postupne, do roku 2026, poskytnutá až 30-tisícom rodinných domov. Na tento projekt štát vyčlenil viac ako pol miliardy eur. Systém prideľovania štátnych dotácií bude fungovať podľa poradia, v akom budú podané žiadosti. Prvá oficiálna výzva by mala byť zverejnená na jeseň r. 2022.

 

Štátna dotácia na obnovu budov – na čo ju môžete využiť?

 • vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie energetického certifikátu
 • zateplenie domu
 • výmena okien
 • vonkajšie žalúzie
 • výmena vykurovacieho zariadenia (tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, rekuperáciu, alebo plynový kondenzačný kotol)
 • zelené opatrenia (nadzemné akumulačné nádrže na dažďovú vodu, zelené strechy, odstránenie azbestu)

 

Kto bude mať nárok na dotáciu?

O poskytnutie štátnej dotácie v maximálnej sume 16 600€ sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného domu, ktorý je starší ako 15 rokov, bez ohľadu na región. Dom, ktorý bude predmetom žiadosti o dotáciu, nesmie obsahovať viac ako 3 bytové jednotky. Ďalšou podmienkou poskytnutia dotácie, je nevyužívať na podnikateľské účely viac ako 10% podlahovej plochy. Štátna dotácia na obnovu domov nebude poskytnutá ani stavbám využívaným ako rekreačné obydlia a chaty.

štátna dotácia na obnovu domov

 

Čo budete potrebovať k tomu, aby vám bola štátna dotácia na obnovu budov poskytnutá?

 • list vlastníctva
 • energetický certifikát budovy (hlavnou podmienkou bude zlepšenie energetickej efektívnosti rodinného domu aspoň o 30%. Toto zlepšenie sa preukáže porovnaním energetického certifikátu pred a po obnove domu)

 

Kto môže žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov?

Žiadateľ musí byť fyzická osoba, spĺňajúca tieto podmienky:

 • občan členského štátu EÚ
 • trvalý pobyt na území SR
 • spôsobilosť na právne úkony
 • vlastník domu, ktorý je predmetom žiadosti
 • nie je právoplatne odsúdená za niektorý z týchto trestných činov
 • nemá nedoplatky na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom,
  voči ktorej nie je vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči
  nej neeviduje pohľadávky po splatnosti

Všetky potrebné informácie nájdete na oficiálnej stránke: plan-obnovy-dotacie.sk

 

1 komentár

Peter Makaron 28. júla 2023 - 20:53

Ja som tiež čerpal ale cez https://www.obnova-domu.sk/ a velmi som spokojný, dobrý článok, je pravdivý

Odpovedať

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť