Filiálna terapia – Keď dieťa vyjadruje svoje pocity prostredníctvom hry

Autor: Paula

Chcete porozumieť svetu vášho dieťaťa? Môže vám v tom pomôcť filiálna terapia. Cez hru vás vnesie do detského prežívania emócií a nespracovaných zážitkov.

 

Dieťa sa vyjadruje hrou

Detský svet je predovšetkým o hre. Deti sa hrajú väčšinu svojho detstva. S nástupom do školy prichádzajú aj povinnosti, ale hra stále zohráva veľmi dôležitú úlohu v psychickom vývoji dieťaťa. Keď sa dieťa hrá, či už s hračkami, alebo s použitím vlastnej predstavivosti a fantázie, nejde iba o hru – zábavku ako takú. Prostredníctvom hry dieťa tiež môže vyjadriť niečo, čo nevie pomenovať verbálne. Inými slovami, do hry dieťa vkladá všetko, čo aktuálne prežíva, čo ho teší, ale aj to, čo ho trápi a zarmucuje. Vnímavý rodič môže niečo vypozorovať. Ešte lepšie však je ponoriť sa do hry spolu s dieťaťom a snažiť sa nájsť spojitosť medzi tým, čo dieťa v hre vyjadruje, a tým, čo tým chce svetu – a predovšetkým nám rodičom povedať. A práve tu prichádza na rad filiálna terapia.

Filiálna terapia

Možno ste sa s týmto pojmom už stretli. A možno ste ju už so svojim dieťaťom absolvovali. Filiálna terapia sa dá opísať ako terapia hrou. Terapeutom sa pritom stáva rodič – pod vedením psychológa, ktorý rodičov usmerňuje, ako v hre pristupovať k dieťaťu, čo si všímať, čo hovoriť a čo, naopak, nerobiť. Kurz filiálnej terapie pozostáva z pravidelných stretnutí. Rola terapeuta je presne vymedzená tak, aby mohlo dieťa slobodne prehrávať zážitky a situácie, ktoré nespracovalo. Prostredníctvom hry a vedomej interakcie s rodičom sa dieťa učí tiež rozpoznávať svoje pocity a emócie, ako aj preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Napohľad sa síce môže zdať, že dieťa sa vlastne iba hrá. Ale v skutočnosti prebieha mohutný proces, vďaka ktorému dieťa získava väčšiu emočnú stabilitu. A na druhej strane, rodičom pomáha filiálna terapia porozumieť svetu dieťaťa a osvojiť si efektívne rodičovské zručnosti – napríklad stanovenie a ustátie hraníc.

Pre koho je filiálna terapia určená?

Filiálna terapia je určená všetkým deťom. Je však pravdou, že táto metóda môže výrazne pomôcť predovšetkým rodičom agresívnych a problematických detí, ale aj hanblivých, bojazlivých a plachých detí. Osvedčila sa aj v prípade, že dieťa nerešpektuje hranice, neposlúcha, je nesamostatné, nechce prijať súrodenca, ťažko zvláda škôlku či školu, často sa sťažuje na bolesť bruška (zo stresu), prípadne má náročnú povahu, ktorú rodičia nevedia zvládať. Prostredníctvom hry môžeme zistiť, čo sa odohráva v hlavičke a v srdiečku nášho drobca, a následne mu pomôcť tieto emócie zvládnuť správnym spôsobom.

Ako to „funguje“?

Na začiatku psychológ preberie s rodičom dotazník, aby zistil, či je vôbec filiálna terapia vhodná, alebo sa pristúpi k iným metódam. Hra je pre dieťa niečo ako vyjadrovací prostriedok, ventil, cez ktorý „vypúšťa paru“, keď zažilo niečo, čo v ňom zanechalo stopu, ktorú nevie spracovať. Alebo keď prechádza náročným obdobím.

Dieťa všetko prežíva omnoho intenzívnejšie. Zvuky sú hlasnejšie, tma je strašidelnejšia, emócie vyhrotenejšie. Mnoho zážitkov počas dňa je až extrémnych. Emócie a pocity dieťaťa sa v ňom hromadia, každý deň prichádzajú nové a nové. Silným emóciám sa nedá uniknúť, ani keby sme sa my rodičia snažili dieťa od nich uchrániť najviac, ako vieme. To by ale nemo byť našim cieľom. Dieťa potrebuje zažívať aj takéto veci, avšak potrebuje pomôcť s ich spracovaním. A najmä cítiť, že je v bezpečí a milované.

 

 

Filiálna terapia ponúka priestor na to, aby dieťa svoje emócie prejavilo, vyplavilo, spracovalo a aby následne nastalo upokojenie. Deti môžu v bezpečnom prostredí prejaviť to, čo zažili, ale nerozumejú tomu. Jednotlivé postupy filiálnej terapie vedú rodiča a dieťa k tomu, že postupne nastáva úľava a aj zlepšenie správania, i celkového nastavenia dieťaťa.

Výhody na oboch stranách – pre deti i rodičov

Filiálna terapia sa zakladá na rešpektujúcich princípoch. Dôležité sú pevné, ale láskavé hranice, ktoré tvoria bezpečný priestor na samostatné rozhodovanie dieťaťa. To sa zároveň učí niesť zodpovednosť za svoje činy, i za svoje rozhodnutia. Rodič, ktorý sa naučí takto pristupovať k dieťaťu a vnímať svoje dieťa v tomto kontexte, bude prechádzať svojim rodičovstvom omnoho ľahšie a spokojnejšie.

Prínosy filiálnej terapie

– Dieťa spracúva zážitky, ktoré ho nevedome zaťažujú, čo sa často prejavuje tým, že dieťa nespolupracuje.
– Posilňuje sa vzájomný vzťah medzi rodičom a dieťaťom.
– Rodič sa naučí úplne inak vnímať dieťa, ale tiež iných ľudí vo svojom okolí.
– Rodič získa istotu v budovaní hraníc a aj v tom, ako ich ustáť.
– Dieťaťu sa dostáva podpory na jeho raste v silnú, sebavedomú a šťastnú osobnosť.
– Harmonizuje sa celková situácia v rodine.

Ako filiálna terapia prebieha?

Ak máte záujem o kurz filiálnej terapie, môžete si na internete vyhľadať psychológa podľa svojho mesta, ktorý sa danej metóde venuje. Kurz prebieha skupinovo a pozostáva z viacerých stretnutí v trvaní približne 10 týždňov. V úvode sa rodičia učia zásady role hrového terapeuta. Väčšinou ide o dve stretnutia týždenne, pričom na jedno z nich prichádza rodič aj s dieťaťom. Majú pre seba vyhradenú hrovú polhodinu. V závere týždňa sa zídu rodičia s psychológom, analyzujú sa nahrávky, ktoré vznikli na stretnutiach, preberajú sa výchovné i vzťahové zásady, hodnotí sa, čo a ako sa v týždni robilo a darilo/nedarilo a podobne. Výhodou skupiny je, že sa rodičia môžu navzájom povzbudiť a zdieľať medzi sebou svoje zážitky s deťmi.

 

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť