Sensory play: módny hit či prirodzená hra detí?

Autor: Barbora Pošíková

Počuli ste už o sensory play? Nie, nie je to len trendy hit moderných mám. V skutočnosti zažívali deti takzvanú sensory play oveľa viac v minulosti, keď celé dni behali slobodne po lesoch, záhradách a poliach. Mohli by sme totiž povedať, že senzorická hra je v podstate spôsob, akým dieťa prirodzene spoznáva svet. Zmyslami. A čím pestrejší zmyslový materiál k poznávaniu má k dispozícii a čím viac zmyslov môže zapojiť, tým lepšie to je pre jeho komplexný rozvoj.

Prirodzená sensory play verzus vytvorené prostredie 

Ak teda dáme dieťa do prirodzeného prostredia (napríklad les), máme o senzorickú hru postarané na celé hodiny. Ide totiž o akúkoľvek činnosť s prírodným materiálom (šišky, listy, piesok, ihličie, kamienky, voda, blato) a akúkoľvek činnosť s nimi (chytanie, premiestňovanie, presýpanie, prelievanie, mixovanie, stavanie…). Príroda sa sama postarala o pestrú a bohatú ponuku rôznorodého zmyslového materiálu.

V interiéri sú tieto zmyslové možnosti obmedzené a tak môžeme ponuku „zmyslových“ vnemov cielene rozšíriť a pripraviť dieťaťu možnosť hry s vodou, fazuľkami, ryžou, farbami, hocijakým iným sypkým či tekutým materiálom (ide rovnako o chytanie, presýpanie, prelievanie…).

Skrátka čím viac zmyslových podnetov a skúseností s rôznymi tvarmi, váhami, povrchmi, látkami, tým lepšie. Či už vo vonkajšom alebo vnútornom prostredí.

Sensory play a jej výhody: prečo konkrétne je to vlastne dobré?

1. ROZVOJ KOGNITÍVNYCH SCHOPNOSTÍ: 

Neurovedci sa dnes zhodujú na tom, že naše intelektuálne schopnosti závisia od počtu synapsií (nervových spojeni) v našom mozgu. V rannom detstve ich vzniká najväčšie množstvo. Čím viac zmyslových podnetov máme, tým viac ich vznikne. (Pri ich vzniku hrá dôležitú úlohu napríklad aj rôznorodý pohyb  a znova sme pri prirodzene pestrom prírodnom teréne lesa.)

  2. PRIRODZENÁ PODPORA VÝVOJA REČI:

Niekedy sa dáva do súvislosti aj narastajúci počet detí s problematickým vývojom reči práve s absenciou prirodzeného voľného pohybu a hry v zmyslovo pestrom prostredí… ( V preklade to, že deti niekedy behali hodiny voľne po vonku a hrali sa v blate a dnes namiesto toho hodiny pozerajú na monitory ). Určite to však nie je  jediný možný dôvod či príčina.

3. ROZVOJ JEMNEJ MOTORIKY:

Hra s rôznymi textúrami, hmotami a objektmi poskytuje deťom príležitosť precvičovať si jemnú motoriku, ako sú napríklad sústredené pohyby prstov pri manipulácii s malými prírodnými či modelínou. 

4. ROZVOJ FANTÁZIE A SLOBODNÉHO MYSLENIA:

Keď majú deti možnosť objavovať a experimentovať s rôznymi materiálmi a objektmi, majú priestor na tvorivosť a fantáziu. Nedostatok striktných pravidiel umožňuje deťom voľnosť pri vytváraní, čo podporuje ich slobodné myslenie. Pri sensory play sa deti učia objavovať svet okolo seba z nových perspektív a vyjadrovať svoje myšlienky a predstavy formou hry. Táto sloboda v myslení a fantázii je kľúčom k rozvoju ich kognitívnych schopností a podporuje ich schopnosť riešiť problémy a kreatívne myslenie.

5. ROZVOJ PREDMATEMATICKÝCH A PREDFYZIKÁLNYCH PREDSTÁV: 

Experimentovaním a manipulovaním s rôznymi materiálmi si deti precvičujú pozorovacie schopnosti, učia sa predvídať a vyvodzovať závery o prírodnom či fyzikálnom svete.

6. ZMYSLOVÝ ZÁŽITOK POMÁHA RACIONÁLNEMU POCHOPENIU: 

V zmysle hesla Márie Montessori: „Vidím a zabudnem, počujem a zapamätám si, zažijem a pochopím“. Ak napríklad pripravíme vodný svet v sensory krabici – vodné perly, figúrky zvierat, mušle, piesok – je to pre deti väčší zážitok a lepšie si to zapamätajú, ako keby to napríklad videli len napríklad na obrázku v knižke. V staršom veku vedia zase cez celistvejší zmyslový zážitok pochopiť aj zložité fyzikálne či matematické javy ako len cez abstraktné myslenie.

7. TERAPIA HROU: 

Zmyslové hranie a poznávanie môže mať až terapeutické účinky a pôsobiť ukľudňujúco na nervovú sústavu

8. JE TO ZÁBAVA: 

Deti to jednoducho baví. Množstvo radosti endorfínov a dobrej nálady je pri senzory play zaručený.

NA ZÁVER: HMATOVÁ OBRANA, MESSY PLAY A VAŠE HRANICE

Na záver by sme chceli tiež podotknúť, že sú deti, ktoré majú tzv. hmatovú obranu. To znamená, že ak sa dotýkajú niečoho lepivého či tekutého je im to nepríjemné. Vekom sa to môže meniť. Nemá zmysel ich do toho samozrejme nútiť a bohatosť zmyslového materiálu sa dá užiť aj bez tých najmokrejších hier. Vekom to samozrejme môže zmiznúť alebo naopak, objaviť sa.

Občas sa tiež v súvislosti so sensory play používa aj výraz messy play. Ide o to, že sa pri týchto činnostiach môžu prirodzene poliať, zašpiniť či urobiť neporiadok. Každý máme tieto hranice inde a určite je dobré si ich vymedziť. Ak sú príliš úzke, možno ich neuškodí postupne rozširovať. Samozrejme má to význam len vtedy, ak je to príjemné všetkým prítomným. 

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť