Rodinné konštelácie ako cesta k harmónií vo vzťahoch? (rozhovor)

Autor: spokojná mama

Nikto z nás nemôže poprieť, že žijeme dobu, kedy najintenzívnejšie v celej histórií ľudstva nahliadame do vlastného vnútra. Naše duše volajú po zmenách a harmónií. Cítime potrebu riešiť nevyriešené a stať sa lepšou verziou seba samých. Okrem tradičnej psychoterapie nám moderná doba prináša množstvo efektívnych metód, ktoré nám môžu na tejto našej ceste pomôcť. Jednou z nich sú rodinné konštelácie.

 

Rodinné konštelácie a ich fungovanie s Emöke Benkovou

Jedná sa o metódu nemeckého terapeuta Berta Hellingera, ktorá vychádza z filozofie, že nikto na svete neexistuje izolovane od prostredia v ktorom žije a od ľudí okolo seba – všetci sme vzájomne prepojení. Rodinné konštelácie ako terapeutická metóda pomáhajú pochopiť a uvoľniť skryté väzby v rodinných systémoch, ktoré nás dlhodobo ťažia. Tieto väzby ovplyvňujúce naše správanie pritom môžu byť ukryté v našej rodovej línií už viac generácií. Je pomerne ťažké popísať, ako konštelácie presne fungujú, no o ich priblíženie sa v rozhovore pokúsi certifikovaná koučka rodinných konštelácií Mgr. Emöke Benková.

koučka rodinných konštelácií Emöke Benková

Emöke, ty si life koučka a lektorka so zameraním hlavne na teenagerov a zdravé sebavedomie žien vo vzťahoch. Pritiahli si ťa aj rodinné konštelácie. Povieš nám, kde si sa o nich prvýkrát dozvedela a prečo si ťa táto metóda získala?

O rodinných konšteláciách som prvýkrát počula z rozprávania mojej priateľky psychologičky, ktorá sama pracuje s touto metódou. Keďže sa riadim heslom, že najlepšie spoznám metódy cez vlastnú skúsenosť, prešla som najprv ku konšteláciám ako klientka. Následne som prešla výcvikom rodinných konštelácií s figúrkami. Rozdiel medzi konšteláciami v skupinách s účastníkmi je v tom, že v tomto procese sa pracuje so symbolickým významom jednotlivých figúriek ako zástupcov členov systému, najčastejšie rodiny. Veľmi jednoducho by som vysvetlila prínos fungovania konštelácií: získame pohľad na vzájomné vzťahy a fungovania rodiny.

 

Poďme si upresniť s čím dokážu rodinné konštelácie pomôcť?

Ako som spomínala, získame uvedomenia, ako naše podvedomé procesy ovplyvňujú vzťahy a vzájomné prepojenie v rodine. Základom je, že sa pozrieme, či postavenie rolí členov rodiny je v súlade s potrebami jej členov. Môže sa stať, že podvedome preberáme role našich rodičov, máme limitujúce presvedčenia o našich úlohách a možnostiach v živote. Mnohokrát nás tieto presvedčenia brzdia v naplnení vlastných cieľov.

Po konšteláciách si klienti uvedomujú, ako si nájsť svoje miesto v systéme, upraviť vzťahy, pochopiť svoje emócie ako strach a neistota. Pomáhajú taktiež v pochopení vnútorných blokov v získavaní zdravého sebavedomia.

 

Dokáže nám teda táto metóda pomôcť aj inde ako v oblasti rodiny? Povedzme partnerský vzťah, pracovný vzťah alebo dokonca oblasť zdravia?

Je mnoho oblastí, kde je táto metóda užitočná. Ku mne klienti chodia predovšetkým v témach rodinných vzťahov, avšak mám klientky, ktoré zaujímajú pracovné príležitosti, podnikanie, financie, voľba kariéry. Jednou vetou by som to zhrnula tak, že konštelácie ukážu náhľad, aby sa klientka pohla smerom k svojim cieľom v harmónii sama so sebou a systémom v ktorom sa nachádza.

 

Pre tých, ktorí o metóde rodinné konštelácie počujú úplne prvýkrát, priblížiš nám, ako takéto sedenie vyzerá a čo sa počas neho odohráva?

Ako som spomínala pracujem s figúrkami. Počas sedenia si klientka v mojom sprievode postaví systém vlastnej rodiny. Vyberá si figúrky na členov vlastnej rodiny a taktiež si stanoví svoju tému, cieľ. Pomocou symbolov a vlastného precítenia nachádza harmonicky fungujúci systém, kde sa odhalia nefunkčné role alebo vzorce. Následne sa premenia podľa potreby klientky.

To čo popisuješ znie trochu ako nejaká mágia. Skúsenosti ľudí, ktorí konštelácie zažili hovoria o autentickom precítení nových pozícií a rolí, ktorými si ľudia majú možnosť počas konštelácii prejsť. Z pohľadu racionality to však vôbec nedáva zmysel. Ako sa v tom má človek vyznať?

V prvom rade by som vyzdvihla prácu s vlastnou intuíciou a vnútorným prežívaním, emóciami. Samozrejme pokiaľ vnútorne nie sme stotožnené s touto metódou a chýba dôvera v nej alebo v sprievodcovi, respektíve samotná klientka nie je pripravená na zmenu, môže nastať situácia, že človek silou mocou hľadá racionálne vysvetlenia. Ide o zharmonizovanie podvedomého prežívania, preto táto metóda nemusí byť pochopiteľná ako potrebujeme iba pre racionálne vnímanie.

 

 Mohla by si uviesť nejaký konkrétny príklad z tvojej praxe?

Často sa stáva, že rodičia podvedome premieňajú partnerské role, alebo odovzdávajú rolu partnera dieťaťu. V mnohých prípadoch ku mne prichádzajú mladé dospelé ženy. Tému majú podobnú: otec alebo matka ich v rodine pokladajú za svojich partnerov v rozhodovaní alebo starostlivosti, nakoľko s partnerom im to nefunguje. Následne tieto dievčatá vo vlastných životoch majú ťažkosti v nadviazaní vzťahov, vo výchove vlastných detí alebo v podnikaní. Potom ako prídu k uvedomeniu situácie, už sa dá ďalej pracovať s tým , ako odovzdať rolu partnera naspäť rodičovi a žiť vlastný život.

 

Je táto metóda vhodná pre kohokoľvek?

Ako som spomínala, je dôležité mať dôveru v túto metódu. Zároveň ako v koučingu všeobecne klient potrebuje mať otvorenú myseľ a vôľu pre zmenu, takisto mať zodpovednosť za kroky, ktoré pre želanú zmenu vo svojom živote uskutoční. Bez vôle klienta neexistujú zázračné metódy ani recepty. Z toho vyplýva, že klient, ktorý s vyhľadá kouča potrebuje byť v zdravom mentálnom rozpoložení.

 

Zhrnula by si na záver svoj osobný pohľad na rodinné konštelácie? V čom je ich hodnota a čo si myslíš, že dokážu ľuďom do života priniesť?

Mne osobne táto metóda tiež pomohla pochopiť súvislosti fungovania mojej pôvodnej rodiny. Takže som spracovala limitujúce presvedčenia o sebe alebo som pochopila, ktoré role mi už neslúžia. Táto metóda pomáha ľuďom nájsť si cestu k sebe, odovzdať neužitočné vzorce správania, prebrať zodpovednosť za vlastný život.

 

Ďakujeme Emöke za príjemný úvod do sveta konštelácií. Ak by mali čitatelia záujem vyskúšať si rodinné konštelácie práve s tebou, ako by ťa mohli kontaktovať?

Aj ja ďakujem za príležitosť. Klientky si ma zvyčajne vyhľadávajú cez sociálne siete:
FB: EMőKe coaching
Instagram: emoke.coaching

 

Na záver ešte dodáme, že rodinné konštelácie sú veľmi zaujímavou, ale aj veľmi mladou terapeutickou metódou. Je na individuálnom zvážení každého človeka, či ho táto metóda láka a dáva mu zmysel, alebo jej naopak vôbec nedôveruje a vyberie si inú metódu osobnostného rastu. Ak by ste sa o rodinných konšteláciách chceli dozvedieť ešte viac, veľmi nenútenou a pútavou formou, odporúčame seriál Another self/Já jinak z dielne Netflixu, ktorý vám ukáže veľmi zaujímavý pohľad na rodinné konštelácie a ich význam v živote.

 

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť