Rešpektujúca komunikácia – 5 krokov, ako naučiť deti rešpektu

Autor: Dagmar Cmorej

Rešpekt je základom všetkých vzťahov a každý rodič túži, aby jeho dieťa bolo rešpektujúce a ohľaduplné. Ako naučiť svoje deti rešpektu, keď každodenný život pripomína skôr bojisko než idylický obraz spokojnej rodiny? S pomocou 5 osvedčených krokov sa naučíte, ako efektívne predávať deťom dôležité hodnoty rešpektu a slušného správania. Takto sa buduje rešpektujúca komunikácia.

 

1. Buďte príkladom, ktorý vaše deti potrebujú 

Povedzme si to na rovinu, deti absorbujú každú našu emóciu, reakciu či slovo. Keď hovoríme o rešpekte, začína sa to práve u nás, rodičov. Ako teda naučiť deti rešpektu, ak nie príkladom? 

Byť rodičom nie je o dokonalosti, ale o autenticite. Deti sa nenaučia veľa o dôležitosti rešpektu, keď akýkoľvek názor, ktorý je iný ako náš, skritizujeme alebo keď riešime konflikty s blízkymi zahanbením, obvinením, či vyhrážaním. Deti potrebujú vidieť, že rešpekt je viac než len slovo, je to spôsob života.

 

2. Určujte pevné a jasné hranice

Rešpekt neznamená absenciu hraníc, napriek tomu, že si to tak veľa ľudí myslí. Každý z nás má svoje osobné hranice a to, ako tieto hranice komunikujeme, je kľúčové. Hranice založené na rešpekte sú oveľa účinnejšie ako hranice založené na strachu a moci. Hranice založené na rešpekte vychádzajú z miesta porozumenia a empatie. Sú flexibilné a prispôsobujú sa potrebám všetkých zúčastnených. 

Sú to hranice, ktoré nám pomáhajú učiť naše deti, ako byť ohľaduplný, zodpovedný a ako rešpektovať potreby druhých. A je dôležité si uvedomiť, že takéto hranice môžu byť stanovené bez použitia strachu, hrozby alebo manipulácie. 

V praxi to môže znamenať, že keď stanovujeme hranice, robíme to s rešpektom k potrebám a pocitom našich detí. Neznamená to, že by sme mali ignorovať alebo potláčať vlastné potreby. Iba to znamená, že pri stanovovaní hraníc berieme do úvahy celý kontext a snažíme sa nájsť riešenie, ktoré je prijateľné pre všetkých.

Stanovovanie takýchto hraníc na začiatku možno vyžaduje viac času a úsilia, ale výsledok – vzájomný rešpekt, porozumenie a harmonické vzťahy – rozhodne stojí za to.

rešpektujúca komunikácia

3. Rešpekt k druhým začína rešpektom k samej sebe/sebe samému

Kľúč k rešpektujúcemu rodičovstvu často spočíva nielen v tom, ako komunikujeme s našimi deťmi, ale ako komunikujeme sami so sebou. Ako môžeme očakávať, že naše deti budú rešpektovať nás, keď nevidia, že prejavujeme rešpekt samým sebe

V dnešnej dobe je ľahké zahltiť sa povinnosťami a zabudnúť na vlastné potreby a priania. Ale spýtať sa samého seba, ako sa cítime, čo chceme a čo potrebujeme, je základným krokom sebalásky a rešpektu voči samým sebe. Ak si stanovíme priority a staráme sa o seba, naše deti to uvidia. A keď nás vidia prejavovať lásku a rešpekt voči sebe samým, naučia sa, že aj oni si zaslúžia rovnaký rešpekt. A ešte viac, naučia sa, že rešpektovať druhých znamená najprv rešpektovať seba samého/samú seba.

 

4. Rešpekt je vždy vzájomný 

Rešpekt nie je jednostranný. Rešpektujúca komunikácia je vzájomný proces, ktorý sa nezaobíde bez toho, aby sme aj my rešpektovali naše deti. To však neznamená, že musíme súhlasiť so všetkým, čo naše deti hovoria alebo robia. Musíme však dokázať rešpektovať a akceptovať ich názory, pocity a túžby, a to aj v prípade, keď sú odlišné od našich. Musíme sa naučiť rozlišovať medzi tým, čo považujeme za neprípustné, a tým, s čím jednoducho nesúhlasíme. 

Naše deti majú právo mať vlastný názor a my sme tu, aby sme im ukázali, ako ho môžu prezentovať a obhájiť s rešpektom k druhým. To je jedna z najdôležitejších lekcií, ktoré môžeme svojim deťom do života dať.

 

5. Rešpektujúca komunikácia je kľúčom 

Jedno z najdôležitejších prejavov rešpektu, je náš spôsob komunikácie. Rešpektujúca komunikácia neznamená povedať niečo “pekne, “ alebo že za každou vetou povieš “prosím.” Rešpektujúca komunikácia je oveľa viac, ako len slová. Koncept nenásilnej komunikácie podľa M.B. Rosenberga nás učí, že je to hlavne postoj, ktorý za slovami je a ktorý sa nedá oklamať. Zahŕňa aj počúvanie, empatiu a otvorenosť k pocitom dieťaťa. Je o dialógu, kde obidve strany cítia, že sú videné, počuté a ich pocity sú rešpektované. Naučte svoje deti, že ich názor má hodnotu a že ich pocity sú v poriadku. O to viac budú deti následne rešpektovať váš odlišný názor, či emócie. 

Rodičia, ktorí vychovávajú svoje deti rešpektujúco nevedomky robia v komunikácii chyby, ktoré vedú k tomu, že ich deti nerešpektujú. Ktoré to sú?

 Stiahnite si zadarmo video s top 10 chybami v rešpektujúcej komunikácii s deťmi a ako ich napraviť a zistíte:

  • aké najčastejšie chyby robia v komunikácii rodičia, ktorí chcú vychovávať svoje deti rešpektujúco a či ich robíte aj vy
  • ako tieto chyby napraviť
  • ako môžete jednoduchými zmenami zlepšiť komunikáciu u vás doma a prehĺbiť vzťahy s deťmi

Stiahnite si video s 10 chybami a objavte, ako môžete ešte viac zlepšiť komunikáciu a vzťahy vo vašej rodine.

Top 10 chýb v komunikácii s deťmi a ako ich napraviťCesta rodičovstvom založenom na rešpekte môže byť výzvou, ale je to cesta, ktorá prináša obrovský prínos. Keď si deti osvoja koncept rešpektu, nebudú to len “dobré deti”. Vyrastú u nich totiž skvelí ľudia, ktorí dokážu obohatiť svet okolo seba svojím porozumením a ohľaduplnosťou. Budú to ľudia, ktorí si tento vzácny dar – rešpekt – odnesú do všetkých aspektov svojho života: do svojej kariéry, partnerstva, priateľstiev či rodičovstva a budú nim tak obdarovávať celý svet. 

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť