Obedy zadarmo opäť pre všetky deti

Autor: spokojná mama

Obedy zadarmo sú späť

07.02.2023 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, vďaka čomu sa opäť zavedú tzv. obedy zadarmo pre všetky deti. Táto plošná štátna dotácia bola zrušená v septembri 2021, kedy sa rodičia museli rozhodnúť, či sa im viac oplatia obedy zadarmo, alebo poberanie daňového bonusu. Následne mali na dotáciu nárok už len deti v hmotnej núdzi.

Obedy zadarmo budú poskytované pre predškolákov a žiakov základnej školy, ako sme na to boli zvyknutí v minulosti. Dôvodom návrhu a schválenia tejto štátnej dotácie je podľa vlády neustále sa zvyšovanie cien potravín a energii, v dôsledku čoho sa zvýšili aj ceny stravovania detí v jedálňach.

 

Od kedy budú obedy zadarmo?

Dotácia sa bude poskytovať od 01.05.2023. Rodičia teda budú mať nárok aj na dotáciu a zároveň na poberanie daňového bonusu. Rodič však musí o príspevok na stravu požiadať písomne pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni.

Výška poskytnutej dotácie je odstupňovaná nasledovne:
1,40 € pre materské školy
2,10 € pre 1. stupeň ZŠ
2,30 € pre 2.stupeň ZŠ

obedy zadarmo

Nebude to celkom zadarmo

Keďže ale o poplatku za réžiu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach rozhodujú samosprávy, treba počítať aj s prípadnými doplatkami. Zákonný zástupca dieťaťa teda bude aj naďalej prispievať na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.  Znamená to, že rodičia môžu doplácať aj 10 či 20 eur.

Myslelo sa aj na deti, ktoré majú pre svoj zdravotný stav (napr. celiakia) predpísanú špeciálnu diétu. Pokiaľ jedáleň nevie zabezpečiť osobitné stravovanie pre tieto deti, dotácia bude vyplatená priamo rodičom.

 

 

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť