Náročné dieťa

Autor: Paula

Starať sa o malé bábätko, a neskôr o drobca prekypujúceho energiou, nie je jednoduché. Nejedna mamička si povzdychne, aké je celé to materstvo vyčerpávajúce. Ak vám váš poklad dáva zabrať omnoho viac, než ostatní jeho rovesníci svojim rodičom, je dosť možné, že máte doma náročné dieťa.

Náročné dieťa – Aké vlastne je?

Výchova dieťaťa je zodpovednou a neľahkou úlohou rodičov. Niektorí rodičia sa však s výchovou trápia viac, ako ostatní. Skúšajú a hľadajú „recept“, ktorý by na ich dieťa zabral, ale márne. Každé bábätko si vyžaduje pozornosť svojich rodičov a potrebuje od nich celodennú starostlivosť. Sú však deti, ktoré potrebujú omnoho viac pozornosti, podnetov, sú hyperaktívne a nespia dobre. Rodičia sú z nich často unavení a až frustrovaní, pretože si popri deťoch nedokážu nájsť ani chvíľu času pre seba. Pojem náročné dieťa sa dnes spomína čoraz častejšie. Nie je to však problém, ktorý treba nejako špeciálne riešiť. Rodičia nerobia chybu vo výchove, ako sa často mylne domnievajú. Náročné dieťa má proste svoje jedinečné osobnostné črty a vlastnosti, s ktorými prišlo na tento svet a podľa ktorých sa správa.

Ako sa správa a prejavuje náročné dieťa

Náročné dieťa neobsedí na mieste len tak. Sústavne potrebuje niečo robiť. Do všetkého ide naplno. Keď plače, tak z plných pľúc, keď sa zabáva, tak na plné obrátky. Náročné bábätko je napäté, svaly má málokedy celkom uvoľnené, pretože je pripravené „na akciu“.

Rodičov pripraví náročné dieťa aj o posledný kúsok energie a ešte si žiada niečo navyše. Často sa takéto dieťa nevie samé hrať so svojimi hračkami, ale vyžaduje neustálu pozornosť rodičov. Vyžaduje tiež okamžitú reakciu rodičov na svoju požiadavku, ktorú dôrazne vysloví. Doslova akoby rodičom prikazovalo, čo a ako majú robiť. Neraz to vedie u matiek a otcov k pocitu zlyhania, že s nimi ich vlastné dieťa manipuluje a takto „zametá“. Dieťa na rodičov nalieha, svoju potrebu musí mať naplnenú okamžite, inak je zle.

náročné dieťaKontakt s rodičom, pri bábätkách hlavne s mamou, je pre náročné dieťa veľmi žiaduci. Preto sa sústavne dožaduje nosenia na rukách (alebo v šatke či v nosiči), vyžaduje časté dojčenie, chce spať s mamou a na mame. Často sa stáva, že ho mama nemôže ani na chvíľku položiť, aby si napríklad odskočila na záchod.

Dieťa sa nevie samé upokojiť, potrebuje pomoc, aby vôbec dokázalo zaspať. Predstava, že bábätko uložíme do postieľky a bude sladko spinkať, je pre rodičov náročných detí sci -fi.

Náročné dieťa vzdoruje, protestuje, predvádza sa pred ostatnými, je tvrdohlavé. Nerešpektuje zákazy rodičov, robí presne to, čo nemá dovolené. Jeho správanie rodičia často označia za nevhodné a dieťa za neposlušné. Ale je to naozaj tak?

Prečo je dieťa náročné

Je to skrátka jeho povaha. Prvým a kľúčovým krokom je uvedomiť si, že dieťa má na svoje správanie vždy nejaký dôvod. Neplače a nevzdoruje len tak bez príčiny. Najčastejšie ide o volanie po pozornosti rodičov. Dieťa nám svojim vystrájaním hovorí napríklad, že:

– Potrebujem, aby si ma mama a ocko všímali. Keď neposlúcham, venujú sa mi vždy.
– Nerozumiem, čo sa tu deje a som z toho zmätený.
– Všetko chcem preskúmať, som zvedavý.
– Som dôležitý iba keď som stredobodom pozornosti.
– Mám hodnotu iba ako pán situácie, kedy rozkazujem ja.
– Mám pocit, že som nanič. Keď niečo vyvediem, cítim sa lepšie.

Čo s tým?

Čo s tým môžu urobiť rodičia? V prvom rade napĺňať potreby svojho dieťaťa a uistiť ho o svojej bezvýhradnej láske. Aby dieťa vedelo, že sme tu preň vždy. Že naša láska k nemu nie je podmienená tým, či sa správa slušne alebo niečo vyviedlo. S dieťaťom, ktoré zmieta emócia, nebojujte. Buďte s ním a poskytnite mu láskavú náruč (ak vám to v tej chvíli dovolí). Ak dieťa budeme stále napomínať, prestane nás počúvať.

Skvelým spôsobom ako prehovoriť k dieťaťu tak, aby vás skutočne počúvalo sú knihy. Dieťa nevníma vaše slová ako ďalšie poúčanie,  veď to predsa nie sú vaše myšlienky. Ste len sprostredkovateľ. Skvelou knihou prostredníctvom ktorej sa dokážete s dieťatkom zblížiť, pohladkať jeho dušu a postupne ho priviesť k požadovanej forme správania je Úsmev na dobrú noc,Úsmev na dobrú noc, autorky Lucky Benkovej.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť