Migréna postihuje trikrát častejšie ženy ako mužov a nevyhýba sa ani deťom. Nezamieňaj si ju s bolesťou hlavy!

Autor: spokojná mama

Migréna je choroba, ktorú si mnohí zamieňajú s bolesťou hlavy. Migréna však nie je len bolesť hlavy. Je to choroba, ktorá je v spoločnosti málo akceptovaná a tolerovaná. Celosvetovo sa toto ochorenie vyskytuje u približne 12 % populácie a trikrát viac postihuje ženy ako mužov. Nevyhýba sa však ani deťom.

 

Svetová zdravotnícka organizácia zaradila migrénu medzi 20 ochorení, ktoré výrazne zasahujú do života človeka a obmedzujú ho. Medzi typické príznaky migrény patrí pulzujúca bolesť zvyčajne na jednej strane hlavy, nevoľnosť, zvracanie a citlivosť na svetlo a zvuky.

 

Čo je migréna

Migréna je chronické záchvatovité ochorenie prejavujúce sa strednou až ťažkou bolesťou hlavy, ktorá môže trvať niekoľko hodín až dní.

„Niektorí pacienti si často zamieňajú migrénu za klasickú bolesť hlavy. Na správne rozpoznanie migrény si stačí urobiť krátky test.“ 

Ak pacient pociťuje jednostrannú bolesť hlavy, ktorá je pulzujúca a zhoršuje sa pri pohybe, jej intenzita je stredná až silná a k tomu zvracia, alebo je citlivý na svetlo a zvuky, je vysoko pravdepodobné, že môže trpieť migrénou.Pacient nemusí vykazovať všetky tieto príznaky, v každom prípade by však mal navštíviť neurológa.“ hovorí neurologička prof.MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti.

 

S aurou či bez?

Až 80 % pacientov má migrénu bez tzv. aury. Približne 20 % pacientov udáva migrénu s aurou. Tá sa vyskytuje pred samotným spustením intenzívnej bolesti hlavy a pacient ju pociťuje vo forme zábleskov svetla alebo tzv. cikcakovitým videním. Trvá maximálne 60 min. a po nej nasleduje nástup intenzívnej bolesti hlavy.

 

Symptómy migrény

 • pulzujúca bolesť hlavy, prevažne na jednej strane hlavy
 • stredná až ťažká intenzita
 • bolesť trvá 4 – 72 hodín, bolesť sa pohybom zhoršuje, opakuje sa aj niekoľkokrát do mesiaca
 • precitlivenosť na svetlo a zvuk, nevoľnosť a zvracanie

 

Migréna je tretie najčastejšie ochorenie vo svete

 • Podľa GlobalBurden of Diseases (GBD) je migréna tretím najčastejším ochorením vo svete hneď za zubným kazom a tenznoucefaleou s výskytom 11,7% (17,1% žien, 5,6% mužov)
 • prevalencia chronickej migrény je 2%.
 • GBD je štúdia vyhodnocovaná WHO – a je považovaná za najkomplexnejšiu epidemiologickú štúdiu na svete, ktorá sleduje dopad 359 ochorení na populáciu.
 • Za hlavné parametre dopadu ochorenia na populáciu sa považujú roky strávené v invalidite a roky stratené pre predčasnú smrť v dôsledku ochorenia.
 • Posledné publikované dáta GBD ukázali, že migréna je z hľadiska rokov strávených v invalidite na 7. mieste a v populácii medzi 15. a 49. rokov života dokonca na 3. mieste zo všetkých sledovaných ochorení.

 

 

Migréna výrazne ovplyvňuje rodinný život pacientov

 • Migréna ovplyvňuje bežné aj denné pracovné aktivity.
 • Podľa štúdie Eurolight pacienti s migrénou pre toto ochorenie stratili za 3 mesiace v priemere 3,2 pracovných dní, 4,6 dní starostlivosti o domácnosť a 2,1 dňa venovaných spoločenským aktivitám, migréna teda výrazne ovplyvňuje rodinný život pacientov.
 • Až pre 18,2 % pacientov je migréna ochorenie, ktoré im bráni v starostlivosti o deti,
 • pre 17,8 % pacientov je to ochorenie, ktoré im spôsobuje problém v intímnom živote,
 • 9 % pacientov uvádza, že im migréna bráni spoločenským aktivitám.
 • Napriek tomu, je migréna poddiagnostikovaná a pacienti sú nedostatočne liečení.
 • Americká štúdia American MigrainePrevalence and Prevention study, do ktorej bolo zahrnutých viac ako 160-tisíc pacientov, ukázala, že 44% pacientov s migrénou nemalo nikdy stanovenú diagnózu migréna, 49% pacientov sa liečilo len voľno-predajnými liekmi a 20% pacientov užívalo lieky od lekára, len 12,4% pacientov malo profylaktickú liečbu.

 

Slovensko má vlastný prieskum

Na Slovensku prebiehal veľký reprezentatívny prieskum, ktorého cieľom je získať informácie o tom, ako migréna ovplyvňuje život zamestnanca – migrenika a rovnako chce získať aj pohľad z druhej strany – zo strany zamestnávateľa. Má dať odpovede na otázky, ako migréna zasahuje do života zamestnanca a či zamestnávateľ vie, že jeho zamestnanec trpí migrénou.

Výsledky prieskumu majú otvoriť diskusiu ohľadom produktivity práce vs. práceneschopnosti. Aký benefit má zamestnávateľ z toho, ak jeho zamestnanec trpí bolesťou hlavy a zostáva na pracovisku? Je takýto zamestnanec v čase bolesti hlavy pre firmu benefitom alebo práve naopak?

 

Zber dát prebiehal v mesiaci jún na vzorke 800 respondentov, súčasťou ktorej sú aj zamestnanci veľkých korporácií.

 

Viac informácií o migréne nájdete na www.mammigrenu.sk

 

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť