Emocionálna odolnosť detí – budujte ju pomocou techniky Bubliny bezpečia

Autor: spokojná mama

Emocionálna odolnosť detí sa dá budovať. Nástroj na podporu emocionálnej odolnosti a aj spôsob ako ho používať nám dnes predstaví Michaela Ray. Miška je terapeutka, koučka a autorka bestselleru Som skvelé dieťa – 7 pilierov detského sebavedomia. Pracuje s dospelými, vytvorila vlastnú metódu rýchlej identifikácie, ktoré psychologické symptómy súvisia s akými energetickými úrovňami a ako sa dá posunúť na vyššie úrovne, kde sa človeku automaticky viac darí. Jej M-Ray metóda získala záujem aj medzi psychológmi, ako nástroj na urýchľovanie pokroku v terapii.

 

Emocionálne výzvy

Emocionálne výzvy sú súčasťou nášho života. Môžu nás zasiahnuť kedykoľvek a môžu byť dosť náročné. Či už ide o negatívne komentáre od iných, neistotu alebo strach, je dôležité mať na pamäti, že máme moc ovplyvniť spôsob, akým na ne reagujeme.

Jedným z účinných nástrojov, ktorý nám môže pomôcť, je technika „Bubliny Bezpečia“, ktorú objavila Michaela pri práci so svojimi klientmi. S použitím neurolingvistického programovania skúmala, ako si mozog dospelých “kóduje” pocit bezpečia v situáciách, kedy si nerobili ťažkú hlavu z kritiky alebo nesúhlasu druhých. Hoci každý má to kódovanie trochu iné, v princípe by sa tento vnútorný zdroj dal popísať práve ako ochranná bublina. Pre tých, ktorí žiadnu bublinu doteraz prirodzene nemali, je tu dobrá správa, že tento postup sa dá modelovať a naučiť. Potešujúce je, že aj naučená bublina prináša porovnateľné benefity ako tá, ktorú majú niektorí ľudia prirodzene.

 

Čo je Bublina bezpečia?

Bublina Bezpečia je vizuálno-mentálna technika, ktorá nám pomáha zvládnuť negatívne emócie a komentáre, ktoré nás môžu zasiahnuť. Funguje tiež v situáciách strachu nastaviť hranice, hanby z posudzovania, obavy postaviť sa za seba, strach z nového prostredia, dočasné oddelenie dieťaťa od rodiča (napríklad nástup do škôlky), ale aj pri strachu z verejných vystúpení a zapájaní sa do diskusie na firemných poradách.

Táto metóda vytvára imaginárnu ochrannú bublinu okolo nášho tela, ktorá nám pomáha filtrovať a odrážať negativitu. Vo vnútri si naopak zhromažďujeme zdroje ako pocit bezpečia, spojenie so svojou odvahou a všetko príjemné, k čomu chceme mať práve prístup. Táto technika nám dáva pocit vnútorného bezpečia a sebavedomia, ktorý nám umožňuje lepšie zvládať náročné situácie.

emocionálna odolnosť detí

Ako používať Bublinu bezpečia?

Predstavte si Bublinu:

Keď sa ocitnete v situácii, kde sa cítite ohrození emocionálne alebo niekto na vás vrhá negativitu, predstavte si imaginárnu bublinu okolo seba. Táto bublina je vašou ochranou. Ak pomáhate dieťaťu si bublinu vytvoriť, naznačte mu ju rukami okolo hlavy a ramien. Neskôr, keď bude na tento princíp zvyknuté, povzbuďte ho nech si svojimi rukami vytvára okolo seba bublinu. Malé deti si túto metódu ľahko obľúbia a možno vás prekvapia tým, že začnú vytvárať ochranné bubliny aj pre svoje bábiky a plyšákov, podobne ako Michaelina dcéra.

 

Vizuálne filtrujte negativitu:

Teraz si predstavte, že negatívne slová, bodavé pohľady alebo emócie, ktoré vás ovplyvňujú, narazia na túto bublinu. Namiesto toho, aby vás zasiahli, odrazia sa od nej.

 

Ponechajte si kontrolu:

Bublina bezpečia vám umožní ponechať si kontrolu nad tým, ako sa rozhodnete reagovať. Namiesto impulzívnej reakcie môžete zvážiť svoju odpoveď a rozhodnúť sa, ako chcete, aby situáciu ovplyvnila.

Spracovanie nepríjemných zážitkov:

Bublina sa dá využiť aj pri spracovaní tráum a nepríjemných zážitkov. Dospelí v tejto súvislosti referujú, že s bublinou sa situácia deje akoby pomalšie a majú pocit, že vnútri majú viac času na reakciu. Tým pádom nezostanú zaskočení, zranení alebo priamo paralyzovaní tým, čo sa udialo. „Opravia“ si tak virtuálne tento zážitok a tým pádom uvoľnia zo seba nahromadené emócie a automatické reakcie, ktoré im znepríjemňovali život.

Poznámka: Pri transformácii traumatických zážitkov odporúčam sprevádzanie skúseným terapeutom, nakoľko v procese bežne vznikajú rezistencie (tj. niečo, čo bráni procesu posunúť sa vpred). Bublina bezpečia je v tom prípade doplnená ďalšími terapeutickými nástrojmi.

S deťmi môžete takto „ošetriť“ minulé ťažké situácie aj virtuálne natrénovať budúce situácie, ktoré očakávate ako možnú záťaž. Výhoda toho, keď už aspoň raz virtuálne spracujete záťažovú situáciu s doplnenými zdrojmi – vytvárajú sa v mozgu nové nervové dráhy. Tj. laicky povedané vytvárame chodníček, ako riešiť nejaký typ situácie pomocou zdrojov, ku ktorým budete mať automaticky prístup aj v budúcnosti. Tak ako pri učení sa bicyklovať si mozog vytvára nové spojenia, tak aj pri tomto procese to funguje podobne.

Poznámka: Neuroplasticita je schopnosť mozgu reorganizovať sa vytváraním nových nervových dráh počas života a v reakcii na skúsenosti. Zatiaľ čo mozog to zvyčajne robí sám v reakcii na zranenie alebo chorobu, keď ľudia dostatočne sústredia svoju pozornosť, môžu tieto dráhy sami prepojiť. Vedci nedávno zistili, že túto schopnosť majú nielen deti, ale aj v mozgu dospelých sa existujúce synapsie prispôsobujú novým okolnostiam, a neustále sa vytvárajú a reorganizujú nové spojenia.
(Zdroj Sciencedaily.com)

 

Príklad použitia bubliny bezpečia s deťmi

Štvorročná dcéra sa rozplakala, lebo jej staršia sestra jej povedala, že nie je pekná. Úplne to zasiahlo jej otvorené srdiečko a slzy tiekli potokom. Spýtala som sa jej:

„Ty komu veríš, sestre, že nie si pekná alebo sebe, že si pekná?“

„No sebe, ale ona to povedala a som z toho nešťastná.“
„To je dobre, že veríš sebe, lebo ty najlepšie vieš, aká si. Ale chápem, že ťa to ranilo, že to zasiahlo tvoje srdce ako nejaký ostrý šíp.“

Michaela Ray s dcérkou

„Áno, tak to cítim vo vnútri.“
„A čo keby sme vyskúsali na to bublinku bezpečia? Predstav si, že ostré slová letia smerom k tebe ako šípy, ale na bublinke sa zastavia, zosmyknú a spadnú na zem. Už nemajú moc zasiahnuť tvoje srdce.“
„To znie dobre, to by sa mi páčilo.“
„Ok, tak poďme si to skúsiť. Sprav si rukami okolo seba bublinu. Si pripravená?“ „Áno som.“
„Tak teraz na teba vypustím nejaký šíp zlých slov a pozeraj sa, ako sa nedostane cez bublinu a spadne na zem.“
„Ok, môžeš skúsiť, mami.“
„Olivia, si škaredá…“ (šíp vypustený) Čo sa deje?“
Dcéra sa usmiala: „No nič sa nedeje, nezasiahol ma, padol dolu.“

„Dobre, tak skúsme ešte iné šípy. Napríklad, keď si v škôlke a niekto sa s tebou nechce hrať: ‚Olivia, nechcem sa s tebou hrať, ty si ešte malá.'“
„Čo sa deje?“
„Už to nie je také dôležité, viem, že nie som malá, a môžem sa hrať aj s niekým iným.“
„Výborne, zlatko, podarilo sa ti to. Tak budeme bublinu využívať aj v týchto situáciách.“

Intervencia trvala 3 minúty, dcéra sa cítila hrdá, že to zvládla, a spokojne sa pustila naspäť do jedla.

 

Emocionálna odolnosť detí budovaná pomocou Bubliny bezpečia

Technika Bubliny bezpečia je užitočným nástrojom na zvládanie emocionálnych výziev a negatívnych komentárov pre deti aj dospelých. Pomáha nám pocítiť sa bezpečnejšie vo svete plnom rôznych výziev. Experimentujte s touto technikou a uvidíte, ako vám môže pomôcť zvýšiť vaše sebavedomie a emocionálnu odolnosť.

 


Michaela Ray

Michaela Ray pochádza z Bratislavy a žije so svojou rodinou v Belgicku. Je koučka, regresná terapeutka a autorka bestselleru Som skvelé dieťa – 7 pilierov detského sebavedomia.

Študovala neuro lingvistické programovanie v Kalifornii priamo u spolutvorcov NLP. Sprevádza klientov cez hĺbkové cvičenia na úrovni identity, (regresná terapia), výsledkom ktorých je získanie odvahy a schopnosti robiť veci, ktoré sa predtým zdali nemožné.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť