Keď pochvala škodí: 7 spôsobov, ako deti pochváliť

Autor: Paula

Hovorí sa, že pochvalou pri deťoch netreba šetriť.  Ale je to naozaj tak? Aj pochvala, ktorá napohľad vyzerá pozitívne a motivujúco, môže v deťoch rozvíjať zbytočnú súťaživosť, neschopnosť prehrávať, túžbu po pozornosti, uznaní, alebo nezdravé sebavedomie. Namieste je teda otázka, ako deti pochváliť, aby sme sa tomuto vyhli?

 

Pochvala a sebavedomie dieťaťa

Malé dieťa sa už od príchodu na tento svet všetkému postupne učí. Už malé bábätko všetko skúša, objavuje, zisťuje, až sa dostane do veku, kedy chce všetko robiť samé. Aj pochvala ho v samostatnosti môže podporiť. Vždy, keď sa mu podarí prekonať vlastný limit a urobiť niečo, čo doposiaľ nevedelo, má zo seba veľkú radosť. Teší sa, keď niečo zvládne urobiť bez pomoci rodičov. Táto skúsenosť formuje aj jeho sebavedomie. To môžeme vhodnou pochvalou zdravo rozvíjať, ale na druhej strane prehnaným chválením aj „pokaziť“.

Prečo je pochvala dvojsečná zbraň

Každý si rád vypočuje pochvalu. Znamená ocenenie našej snahy alebo vyzdvihnutie nejakej našej vlastnosti či danosti. Je prirodzené, že za dobrý výkon prichádza na rad ocenenie a uznanie. Pochvala nás dokáže povzbudiť a motivovať, naštartovať, dáva nám pocit dôležitosti, užitočnosti a zadosťučinenia. Na druhej strane si však treba uvedomiť, že v súvislosti s deťmi by sme v chválení mali byť opatrní. Prečo?

Pochvala totiž môže fungovať ako dvojsečná zbraň, ak ju používame nevhodným spôsobom. Keď dieťa chválime príliš často, môže sa začať snažiť iba kvôli pochvale samotnej. Alebo kvôli odmene, ak ju spájame s pochvalou. Rodičia neraz v snahe naučiť dieťa napríklad upratať po sebe hračky zvolia odmenu v podobe cukríkov alebo inej drobnosti, ktorú dieťa dostane za to, keď hračky pekne odloží naspäť na ich miesto. Pridajú sa k tomu výrazy ako: „Ty si taký šikovný!“ alebo „No vidíš, aký si teraz pekný chlapček!“. Na týchto formuláciách nie je napohľad nič zlé. Avšak skrývajú v sebe aj posolstvo medzi riadkami.

Dieťa môže vyčítať napríklad aj toto: Rodičia sa tešia a ľúbia ma, keď som pekný chlapec. Iba takto som milovaný a bezpodmienečne prijatý. Dieťa sa tak postupne stáva akoby „závislým“ od pochvaly, pretože sa chce neustále uisťovať o tom, že ho ostatní, a najmä jeho najbližší, prijímajú. Byť prijatý a súčasťou skupiny je jednou zo základných potrieb (nielen) detí. Pochvala môže navyše v dieťati vyvolávať aj stres a snahu plniť očakávania dospelých za každú cenu. Toto, samozrejme, vôbec neprospieva zdravému vývoju detí a v konečnom dôsledku ani uvedomovaniu si svojej vlastnej hodnoty. Teda, aký je správny spôsob, ako deti pochváliť?

7 spôsobov, ako deti pochváliť

Je síce pravda, že deti od nás potrebujú počuť aj slová pochvaly, ale aj tie treba voliť s rozumom. Správna pochvala sa nezameriava na výsledok, neprisudzuje sa určitej vlastnosti dieťaťa, nepodporuje súťaživosť alebo pocit nadradenosti nad ostatnými. Dokáže dieťa potešiť, povzbudiť, no zároveň udržať v prítomnom okamihu bez zbytočného „stúpania slávy do hlavy“. Ak sa teda pýtate, ako deti pochváliť, môžete sa inšpirovať nasledujúcimi odporúčaniami.

1. Dôležitý nie je výsledok, ale proces
Rodičia by sa pri hodnotení dieťaťa nemali sústrediť na výsledok, ale oceniť predovšetkým proces, ktorý k tomu výsledku viedol. Dieťaťu môžeme povedať napríklad vetu: „Nebolo to jednoduché, ale zvládol si to.“ Najmä na školách sa kladie veľký dôraz na známky a hodnotí sa iba výsledok. Práve preto je dobré dať dieťaťu poznať, že si ako rodičia všímame aj jeho snahu a to, ako tú ktorú vec zvládlo a vyriešilo.

 

 

2. Vlastnosti dieťaťa nespájame s výsledkom
Pri pochvale sa vyvarujme vymenovávania osobnostných vlastností detí a ich spájania s výsledkom. V praxi to vyzerá tak, že namiesto „Ty si ale odvážny, šikovný, múdry…“ povieme napríklad: „Vidím, že si mal strach, ale nevzdal si sa a dokázal si to. Teraz máš z toho radosť, však?“

3. Oceňte pokrok dieťaťa
Dajte dieťaťu najavo, že si všímate, ako sa v danej veci zlepšilo a oceňte ho za to. Aj krátka veta: „Dnes sa ti darilo lepšie ako minule. Vidím to,“ znamená pre nášho drobca veľa.

4. Pokračujte v hre bez pochvaly
Ako deti pochváliť bez pochvaly? Prejavením záujmu a zotrvaním v spoločnej aktivite. Keď vám napríklad uprostred hry ukáže vaše dieťa, že sa mu podarilo postaviť z lega vysokú vežu, skúste sa zdržať okamžitej pochvaly typu: „Ty si šikovný, super!“ a namiesto toho len uznajte a hrajte sa ďalej. Môže to vyzerať aj takto: „Vidím, že veža je skutočne vysoká. Ukážeš mi, ako sa s ňou budeme teraz hrať?“

Ako deti pochváliť vhodným spôsobom? 

5. Nezabúdajte na slovíčko Ďakujem
Dieťa má radosť, keď vidí, že jeho správanie rodičov teší. Keď teda urobí niečo, čo sme od neho vyžadovali a za čo ho chceme pochváliť, môžeme to urobiť aj prostredníctvom poďakovania. Dáme mu tak najavo, že si vážime, čo urobilo. Napríklad jednoduchou vetičkou: „Pomohol si sestričke obuť si topánky. Ďakujem ti za to.“

6. Buďte konkrétni
Pri používaní výrazov ako super, paráda, výborne, šikulka, a podobne, sa môže stať, že dieťa vlastne ani neporozumie, za čo ho vlastne chválime. Buďme preto konkrétni a povedzme dieťaťu, za čo ho oceňujeme. „Ďakujem, že si svoje oblečenie odniesol do koša na bielizeň,“ alebo „Oceňujem, že si odložila knižku naspäť na poličku“.

7. Očný kontakt nadovšetko
Neraz dieťa pochválime popri varení alebo upratovaní a bez toho, aby sme sa vlastne pozreli na to, čo nám chce ukázať. Nezabúdajme však, že očný kontakt a pozornosť, ktorú venujeme dieťaťu, sú dva kľúčové faktory aj pri rozdávaní  pochvaly. Nielen slová, ale aj gestá a reč tela totiž veľa vypovedia. Keď chceme teda dieťa pochváliť, pozrime sa mu do očí, venujme mu úsmev alebo aj pohladenie.

 

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť