Zvýšenie rodičovského príspevku schválené!

Autor: spokojná mama
0 komentár

V máji sme ťa informovali, že návrh na zvýšenie rodičovského príspevku sa bude definitívne schvaľovať na septembrovej parlamentnej schôdzi. Konečne si môžeme mnohé vydýchnuť  – návrh novely zákona bol 18.9.2019 schválený. Ako sme však vysvetľovali v predchádzajúcom článku, zvýšenie nebude pre všetky mamičky jednotné.

 

Zvýšenie rodičovského príspevku o 150€ 

Na rodičovský príspevok v celkovej sume 370€ sa môžu tešiť mamičky, ktoré pred otehotnením pracovali.  Zákon teda podľa všetkého neudáva konkrétny typ zárobkovej činnosti alebo podmienku trvania pracovného pomeru. Zvýšenie sa podľa zákona týka všetkých mamičiek, ktorým vznikol nárok na materskú dovolenku a teda pred nástupom na „rodičák“ poberali materskú dávku.

 

 

Zvýšenie príspevku o 50€

Rodičovský príspevok v celkovej sume 270€ bude dostávať mamička, ktorej nevznikol nárok na materskú dávku (pred otehotnením bola nezamestnaná, študovala alebo pracovala len krátkodobo).

 

Skrátene a zjednodušene by malo platiť, že ak ti vznikol nárok na materskú, vzniká ti nárok aj na vyšší rodičovský príspevok.  Tieto zmeny budú platiť od 1.1.2020 a keďže sa rodičovský príspevok (tak ako aj materská) vypláca za predchádzajúce kalendárne obdobie, vyššiu dávku môžeš po prvý krát čakať už vo februári 2020.

Toto zvýšenie sa bude týkať približne 140 tisíc ľudí.  Rodičovský príspevok sa naposledy zvyšoval o 6 eur zo sumy 214,70€ na 220,70€ a tak jeho zvýšenie o rovných 150€ znie neuveriteľne. Názory na nejednotné zvýšenie a delenie mamičiek na pracujúce a nepracujúce sa však líšia a vyvolávajú medzi mamičkami búrlivé diskusie.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť