Hipoterapia pre deti

Autor: Paula

Lekár nemusí mať vždy iba biely plášť. Môže mať aj hrivu, štyri vysoké nohy a dlhý chvost. O liečivej moci koní ľudia vedia už dávno.  Hipoterapia pre deti je preto jednou z veľmi vyhľadávaných liečebných metód, ktorá prináša viditeľné výsledky.

 

Hipoterapia pre deti

Kone sprevádzajú ľudí už tisícročia. V minulosti sa spájali predovšetkým s prácou, pomáhali ľuďom hlavne na poliach. Dnes je už situácia trošku iná, pracujúce kone nahradili vozidlá a prístroje. Čo sa ale nemení, to je magická sila koní a až akási ich nadprirodzená schopnosť.

Hipoterapia je komplexnou rehabilitačnou metódou, ktorá vychádza z neurofyziologických základov. Podobne, ako napríklad obľúbená canisterapia, aj hipoterapia využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na človeka – v tomto prípade sa do pozície lekára stavia kôň. Ten dokáže tajomne liečiť rôzne fyzické i psychické problémy nás ľudí. Práve preto sa hipoterapia pre deti stala veľmi populárnou najmä ako súčasť liečby detí s ochorením pohybového aparátu, detí s Downovým syndrómom, či autistov. Okrem toho má hipoterapia veľmi pozitívne účinky na rozvoj intelektu, kreativity, empatie, prínosná je tiež pri odbúravaní stresu, depresie a úzkosti. Zároveň napomáha budovaniu zdravého sebavedomia a sebahodnotenia dieťaťa.

Pre koho je hipoterapia vhodná?

Hoci sa hipoterapia používa hlavne na liečbu detí s rôznymi vývojovými a neurologickými poruchami, aj zdravé dieťa si tu príde na svoje. Všetky deti rastú, menia sa a napredujú a hipoterapia im v tom môže len pomôcť a podporiť ich zdravý vývoj. Napríklad deti s autizmom, Downovým syndrómom, cerebrálnou parézou a inými poruchami dosahujú zlepšenie v oblasti motoriky, komunikácie, sociálnych zručností a emocionálneho vyrovnania. Jazda na hipoterapeutickom koni stimuluje ich zmysly, posilňuje ich svaly, zlepšuje rovnováhu a koordináciu a pomáha im získať sebadôveru a dôveru v ľudí, ktorí im pomáhajú na ich ceste k uzdraveniu.

Účinky hipoterapie na fyzické zdravie dieťaťa

Kôň je úžasné majestátne zviera, ktoré sa dokáže úplne naladiť na človeka a pôsobiť naňho presne tak, ako to človek potrebuje. Tak po fyzickej, ako aj po psychickej a emocionálnej stránke. Terapiu koňmi vyhľadávajú aj rodičia telesne hendikepovaných detí, alebo detí s poruchami chôdze či držania tela.

Na ľudské telo má hipoterapia veľmi pozitívne účinky:

– Rytmický pohyb koňa reguluje svalové napätie, čím sa zlepší aj koordinácia a pohybové funkcie
– Pravidelný a rytmický pohyb koňa stimuluje svaly hrudníka, brucha, panvového dna a bránicu, vďaka čomu sa zlepšuje dýchanie
– Precvičuje sa rovnováha, pretože kvôli kroku koňa a tempu jeho chôdze ju treba sústavne udržiavať.
– Pesničky, básničky, riekanky či rečové hry, ktoré dieťa na koni spieva/rozpráva, pomáhajú uvoľniť bránicu, prehĺbiť dýchanie a aj zlepšiť reč. Výrazne v tom pomáha aj smiech a vnímanie rytmu koňa.
– Krok koňa dokáže stimulovať chôdzu človeka. Vďaka možnosti meniť tempo kroku a prispôsobiť sa rytmu chôdze človeka je možné napraviť nesprávne spôsoby chôdze.
– Hipoterapia pre deti sa postará aj o nápravu držania tela. Pohybové impulzy sa prenášajú z koňa na dieťa cez sedaciu oblasť a stimulujú vzpriamené držanie trupu.
– Jazda na koni podporuje symetrické zapájanie svalov na obidvoch stranách tela, čo je veľmi prínosné hlavne pri liečbe skoliózy, ale aj jednostranných neurologických ochorení.
– Vďaka tomu, že na koni sa človek hýbe celým telom, dochádza k permanentnej stimulácii rovnovážnych orgánov a zlepšuje sa tiež senzomotorické vnímanie.
– Zlepšuje sa priestorová orientácia.

Účinky hipoterapie na psychické zdravie dieťaťa

Pôsobenie koňa na človeka je doslova zázračné. Kone z nás vedia „vysať“ to zlé a, naopak, podporiť to dobré. Týka sa to aj osobnosti a celkovo ľudskej psychiky.

Hipoterapia pomáha:

– Regulovať sebavedomie – zvýšiť ho, ale, naopak, nadmerné sebavedomie dokáže upraviť a premeniť na lepšiu disciplinovanosť.
– Podporiť oslabenú emotívnosť (a nadmernú tlmiť)
– Odbúrať strach, úzkosť a nedôveru
– Tlmiť hyperaktivitu
– Tlmiť agresivitu
– Podporovať kreativitu pri riešení problémov a úloh
– Zlepšiť sebahodnotenie

Hipoterapia pre deti je v podstate liečivou hrou. Dieťa si ani nemusí uvedomovať, že sa prišlo nechať koníkom liečiť. Starostlivosť o koňa učí dieťa zodpovednosti a užitočnosti. Zároveň buduje v dieťati vzťah k poriadku. Zdravé sebavedomie navodí už samotný sed na koni. Detičkám, ktoré nechodia, dokážu navyše koníky navodiť pocit prvej chôdze.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť