Platená otcovská dovolenka

Autor: spokojná mama

Na Slovensku majú otcovia možnosť čerpať rodičovskú dovolenku a to v trvaní 28 týždňov. Túto možnosť využíva čím ďalej, tým viac otcov, ale spravidla ju čerpajú až potom, keď skonči matke nárok na materské. Ak chcel doteraz otec ostať tesne po narodení dieťatka doma a pomôcť matke so starostlivosťou, čerpal si klasickú dovolenku v práci. Otcovská dovolenka je teda novinkou, ktorú rozhodne čerství rodičia privítajú. Táto novela Zákonníka práce, vďaka ktorej majú čerství oteckovia hneď po narodení dieťaťa nárok na čerpanie platenej tzv. otcovskej dovolenky, nadobudla účinnosť 1.11.2022

 

Ako dlho trvá otcovská dovolenka?

Otcovská dovolenka sa môže čerpať v trvaní 14 kalendárnych dní a to v období najneskôr 6 týždňov po narodení dieťaťa (výnimkou sú vojaci, ktorí budú mať nárok na 10 dní). V prípade, ak by muselo dieťa alebo matka s dieťaťom ostať po narodení zo zdravotných dôvodov dlhšie v nemocnici (napr. ak ide o predčasne narodené dieťa a musí ostať v inkubátore), tento šesťtýždňový termín sa o toto obdobie predĺži.

 

Kto platí otcovskú dovolenku?

Počas čerpania tejto otcovskej dovolenky budú mať otcovia nárok na tzv. otcovské. Ide o nemocenskú dávku, ktorú teda vypláca Sociálna poisťovňa a nie zamestnávateľ. Jej výška je rovnaká ako aj materská, čiže 75 % denného vymeriavacieho základu, čo je v roku 2022 max. 55,8741 €/ deň. Najväčšou výhodou ale je, že počas čerpania tejto dávky zo strany otca, súbežne čerpá materskú príp. rodičovský príspevok aj matka.

otcovská dovolenka

Aké sú podmienky čerpania?

Podmienky čerpania otcovskej dovolenky a získania tohto príspevku sú rovnaké ako v prípade materskej. Otec musí byť v posledných 2 rokoch pred podaním žiadosti 270 dní nemocensky poistený a počas čerpania dávky nesmie mať príjem z toho pracovného pomeru, z ktorého sa mu dávka určuje. Čo ale neznamená, že nemôže mať iný príjem a to pokojne aj u toho istého zamestnávateľa, len to musí byť z iného pracovného pomeru.

 

Kde a ako podať žiadosť?

Žiadosť je od novembra k dispozícii na webovej stránke sociálnej poisťovne pod názvom Žiadosť iného poistenca o materské. Stačí si ju stiahnuť, vytlačiť, vyplniť časť A, dať potvrdiť zamestnávateľovi (ak ide o zamestnanca) a podpísanú doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Na záver treba ešte dodať, že ak otec dieťaťa využije túto možnosť, nárok na následné čerpanie rodičovskej dovolenky sa mu o 2 týždne skráti. To znamená, že ak by chcel následne do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa čerpať aj rodičovskú dovolenku, bolo by to už len v trvaní 26 týždňov (resp. 29 alebo 35).

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť